Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΠΠ) ιδρύθηκε το 2018 (ΦΕΚ 4Β 5.1.2018) σύμφωνα με τον Ν.4485/2017. Διαδέχεται το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Πανεπιστημίου Πατρών το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1995 και ήταν πιστοποιημένο ΚΔΒΜ 2 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).
Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ εξειδικεύεται στα ακόλουθα θεματικά πεδία:

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών

Σύντομο ιστορικό

     Το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών (ΔΞΓ) ιδρύθηκε αρχικά στο τέλος της δεκαετίας του 1960, προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες των Ξένων Γλωσσών της νεοσυσταθείσης Φυσικομαθηματικής Σχολής. Παρέμεινε υπό τη διοίκησή της μέχρι τη δεκαετία του 1980, οπότε η εποπτεία του ανατέθηκε στη Κεντρική Διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών (Πρυτανικό Συμβούλιο-Σύγκλητος). Από τότε το ΔΞΓ έχει επεκτείνει το διδακτικό του έργο καλύπτοντας όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου.

9Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ Η 9Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014, η 9η Αθλητική Ημέρα του Πανεπιστημίου Πατρών, στους αθλητικούς χώρους του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου.

Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Οργάνων Διοίκησης

 1. Τμήμα Γραμματειών Οργάνων Διοίκησης
  • Γραμματεία Συμβουλίου
  • Γραμματεία Πρυτανείας
  • Γραμματεία Συγκλήτου
  • Γραμματεία Γραμματέα Ιδρύματος
 2. Διοικητική Υποστήριξη - Γραμματείες Κοσμητείας, Σχολών, Τμημάτων και λοιπών ακαδημαϊκών μονάδων
  • Γραμματεία Κοσμητείας
  • Γραμματείες Σχολών – (μια για κάθε Σχολή)
  • Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Τμημάτων – (ένα για κάθε Τμήμα)
  • Διοικητική Υποστήριξη Υπηρεσιών Τμημάτων του Αγρινίου
  • Γραμματεία Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών

Μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου μας στο ΚΑΣ

Στη νέα σύνθεση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ), του κορυφαίου γνωμοδοτικού οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού, που διαδραματίζει τον εξέχοντα ρόλο στη διαφύλαξη και προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς συμμετέχουν δύο μέλη ΔΕΠ της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου μας:

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 3.000 m

 ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

Σελίδες

Εγγραφή στο Πανεπιστήμιο Πατρών RSS