Πρύτανις

Βενετσάνα Κυριαζοπούλου

Βενετσάνα Κυριαζοπούλου

Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής

Χαιρετισμός

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,
Αναλαμβάνουμε την διαχείριση της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών, στηριζόμενοι στη συνεργασία και την κριτική σας.
Πιστεύουμε ότι θα έχουμε τη Γαλήνη να ζήσουμε με τα προβλήματα που δεν μπορούμε να λύσουμε, τη Δύναμη να λύσουμε όσα μπορούμε και τη Σοφία να τα ξεχωρίζουμε.

Περισσότερα...

Σύντομο βιογραφικό

 • Γεννήθηκα στη Πάτρα το 1953
 • Μητέρα μίας κόρης (Πτυχιούχος Βιολογίας Παν. Πατρών, Διδάκτωρ Τμήματος Ιατρικής, postDoc ερευνήτρια στην Οξφόρδη 2012-2017)
 • Απόφοιτος Αρσακείου Πατρών
 • Απόφοιτος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών

Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία και Διοικητικές Δραστηριότητες

 • Ένταξη στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών το 1981 και εκλογή στη θέση Καθηγητή το 2008
 • Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής Πατρών από το 1981 μέχρι σήμερα, συνολικά για 22 ακαδημαϊκά έτη.
 • Συμμετοχή στις εξετάσεις αναγνώρισης πτυχίων εξωτερικού (ΔΙΚΑΤΣΑ) από το Πανεπιστήμιο Πατρών για την Παθολογία και υπεύθυνη εξεταστικής περιόδου.
 • Συμμετοχή στις προφορικές πτυχιακές εξετάσεις Παθολογίας από 2003-σήμερα, και επικεφαλής της τριμελούς επιτροπής εξετάσεων από το 2008-σήμερα
 • Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής τα έτη 2008-2014
 • Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινικές-Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες» 2008-σήμερα
 • Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινικές-Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες» 2009-10 και 2010-11, για εισαγωγή υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα
 • Μέλος της Επιτροπής Αποτίμησης του εκπαιδευτικού και διδακτικού έργου, υλικοτεχνικής υποδομής και αναγκών του Τμήματος Ιατρικής 2010-14
 • Υπεύθυνη της επιτροπής Αξιολόγησης του Προπτυχιακού Κλινικού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικού του Πανεπιστημίου Πατρών 2010-14
 • Μέλος της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος Ιατρικής 2010-σήμερα
 • Μέλος της επιτροπής Οργάνωσης της Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Ιατρικής (2013)
 • Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου συλλόγου μελών ΔΕΠ Νοσοκομειακών Ιατρών από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα
 • Μέλος της Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης του Παθολογικού Τομέα 1 από το 2006 μέχρι σήμερα
 • Υπεύθυνη της Οικονομικής Διαχείρισης του Παθολογικού Τομέα 1 τα έτη 2010-2012
 • Διευθύντρια Παθολογικού Τομέα Ι τα ακ. έτη: 2010-11 και 2011-12/2012
 • Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Υγείας: 2010-2014 Μέλος Συγκλήτου για τα έτη 2010-2014
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμ. Ιατρικής 2010-11 και 2011-12/2012
 • Μέλος της επιτροπής συνεργασίας του Πανεπιστημίου με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου John Hopkins ΗΠΑ
 • Μέλος της επιτροπής συγκρότησης νέου Οργανισμού Πανεπιστημίου Πατρών

Λοιπές διοικητικές δραστηριότητες

 • Πρόεδρος της επιτροπής εκτίμησης υποψηφίων με χρόνια νοσήματα για εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα χωρίς εξετάσεις τα έτη
  2010-2013 και στη συνέχεια μέλος της επιτροπής για το 2014
 • Μέλος της Τριμελούς Επιτροπής εξετάσεων για απόκτηση τίτλου ειδικότητας στη Ενδοκρινολογία από το 2010-σήμερα Πρόεδρος της
  Τριμελούς Επιτροπής εξετάσεων για απόκτηση τίτλου ειδικότητας στην Ενδοκρινολογία από το 2014
 • Συμμετοχή στην Επιτροπή Τοποθέτησης Αντλίας εγχύσεως Ινσουλίνης στο ΚΕΣΥ τα έτη 2011, 2012, 2013
 • Αναπληρώτρια του Προέδρου του ΚεΣΥ για την τριετία 2013-2016
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. - Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΦΕΚ
  353-25/7/13).
 • Πρόεδρος της επιτροπής του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π απονομής ισοτιμίας και αντιστοιχίας σε τίτλους σπουδών Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής
  αλλοδαπών Ιδρυμάτων και αναγνώριση αυτών, και συμμετοχή στην τριμελή επιτροπή για Οδοντιατρική Κτηνιατρική.
 • Υπεύθυνη των εξετάσεων αναγνώρισης μαθημάτων για την Ιατρική, Φαρμακευτική, Νοσηλευτική Σχολή.

Κλινικό έργο

 • Σύσταση με τον Καθηγητή κ. Α. Βαγενάκη του Ενδοκρινολογικού Τμήματος της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής και υπεύθυνη Εξωτερικού Ενδοκρινολογικού Ιατρείου Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής από 1986 -2005
 • Στέλεχος Ενδοκρινολογικού Ιατρείου, 2005 μέχρι σήμερα
 • Στέλεχος Διαβητολογικού Κέντρου Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής, Απρίλιος 1992–σήμερα
 • Υπεύθυνη εκ περιτροπής των διαβητολογικών και ενδοκρινολογικών περιστατικών σε όλες τις κλινικές του Νοσοκομείου
 • Οργάνωση ιατρείου παχυσαρκίας στο πλαίσιο του διαβητολογικού κέντρου, Ιανουάριος 2006
 • Συμμετοχή στις εφημερίες της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής σε όλες τις βαθμίδες
 • Φεβρουάριος 2010-σήμερα Υπεύθυνη (Consultant) στα Ενδοκρινολογικά και Διαβητολογικά περιστατικά στα Τμήματα της ΠανεπιστημιακήςΠαθολογικής Κλινικής

Εκπαιδευτικό έργο

Σε Προπτυχιακό επίπεδο:

 • Συμμετοχή στη εκπαιδευτική διαδικασία από το 1ο έως το 6ο έτος σπουδών των φοιτητών Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών
 • Οργάνωση του προγράμματος απαρτιωμένης διδασκαλίας στο τομέα της Ενδοκρινολογίας
 • Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Ιατρικής
 • Συμμετοχή στην Επιτροπή Εκπαίδευσης των πεμπτοετών και εκτοετών φοιτητών στη κλινική άσκηση στην Παθολογική κλινική
 • Διδασκαλία στο κατ’ επιλογή μάθημα της Ενδοκρινολογίας στους φοιτητές Ιατρικής του ΕΚΠΑ το 2013 και το 2014

Σε Μεταπτυχιακό επίπεδο:

 • Συμμετοχή στην εκπαίδευση των ειδικευομένων Παθολόγων της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής από το 1986-σήμερα
 • Συμμετοχή στην εκπαίδευση των ειδικευομένων Ενδοκρινολόγων της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής από το 1986-σήμερα
 • Συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (βιβλιογραφική ενημέρωση, κλινικοπαθολογοανατομικές συζητήσεις) της Πανεπιστημιακής
  Παθολογικής Κλινικής από το 1985-σήμερα.
 • Συμμετοχή στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα των γενικών ιατρών
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινοτικής πρωτοβουλίας INTEREG II (Ελλάδα – Ιταλία), διαλέξεις σε θέματα ενδοκρινολογίας 2001
 • Συμμετοχή στη εκπαίδευση των παθολόγων ιατρών (1 έτος) στο Διαβητολογικό Κέντρο για απόκτηση εξειδίκευσης στο Σακχαρώδη Διαβήτη από το 2000–σήμερα
 • Συμμετοχή στο κλινικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Ιατρικού τμήματος Παν/μιου Πατρών
 • Ενεργό Μέλος τριμελούς επιτροπής σε ολοκληρωμένες 13 διδακτορικές διατριβές , Επιβλέπουσα σε ολοκληρωμένες 4 διδακτορικές διατριβές, Επιβλέπουσα σε 3 διδακτορικές διατριβές που συνεχίζονται, Ενεργό Μέλος τριμελούς επιτροπής σε 4 διδακτορικές διατριβές.
 • Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του ΜΠΣ- Κλινικές,Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές ειδικότητες για τα έτη 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014
 • Μέλος της επιτροπή αξιολόγησης κλινικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών
 • Οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων ανά διετία (Σακχαρώδη Διαβήτη-Δυσλιπιδαιμία-Παχυσαρκία).
 • Οργάνωση επιστημονικών φοιτητικών συνεδρίων
 • Οργάνωση και συμμετοχή στα συνέδρια που οργανώνει ο Πανελλήνιος σύλλογος φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας ανά έτος.

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

 • European Thyroid Association
 • European Association for study of diabetes
 • European Federation of endocrine societies
 • Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία
 • Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία
 • Ελληνική Εταιρεία Παχυσαρκίας
 • Πανελλήνια Γηριατρική Εταιρεία
 • Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος

Ερευνητικό έργο-Επιστημονικές περιοχές ερευνητικού ενδιαφέροντος:

 • Άξονας υποθάλαμος - υπόφυση - επινεφρίδια
 • Θυρεοειδής αδένας
 • Σακχαρώδης διαβήτης - Μεταβολικά νοσήματα –Παχυσαρκία

Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά και εργασιών σε συνέδρια:

 • Expert Opinion on Pharmacotherapy από το 2006
 • Expert Opinion on Drug Metabolism and Toxicology από το 2008
 • Hormones aπό το 2007
 • Annals of Nutrition and Metabolism από το 2007
 • Journal of Neurotrauma από το 2008
 • The Endocrine Society journals of America από το 2009
 • Expert Review of Endocrinology & Metabolism από το 2010
 • BMJ (British Medical Journal) από το 2010
 • Intensive Care Medicine από το 2011
 • Plos one από το 2013
 • Κριτής εργασιών στα Πανελλήνια συνέδρια της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας
 • Κριτής βραβείων σε αναρτημένες ανακοινώσεις στο 30ο Βαλκανικό συνέδριο 2003

Επιστημονικό έργο

 • >300 διαλέξεις και συντονισμός στρογγυλών τραπεζών με ομιλίες και εισηγήσεις, σε όλες τις επίσημες Εταιρείες της ειδικότητας μου σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • >200 παρουσιάσεις εργασιών σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια
 • 2 κεφάλαια σε βιβλία
 • 5 δημοσιεύσεις σε Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά
 • >1210 βιβλιογραφικές αναφορές, H-index=19 (Scholar Google)
 • Δημοσιεύσεις σε διεθνούς κυκλοφορίας επιστημονικά περιοδικά με κριτές:

Περισσότερες πληροφορίες:

Για λεπτομερή ηλεκτρονικό κατάλογο δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και την αναγνώριση του επιστημονικού έργου επισκεφτείτε τους ιστοχώρους: