Ανακοινώσεις: Διοικητικό προσωπικό

Εφορευτική Επιτροπή διεξαγωγής εκλογών εσωτερικών μελών Συμβουλίου Πανεπιστημίου Πατρών

Σε σχέση με τον ορισμό των μελών της εφορευτικής επιτροπής διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών στο σχετικό ιστότοπο επισυνάπτονται τα ακόλουθα:

Βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων εσωτερικών μελών Συμβουλίου Πανεπιστημίου Πατρών

Τα βιογραφικά σημειώματα, όσων εκ των υποψηφίων εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών κατατέθηκαν στη Γραμματεία του Πρυτανικού Συμβουλίου με τη σχετική αίτησή τους, είναι αναρτημένα στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Επιτυχής συνεργασία ερευνητικής ομάδας με το Νομπελίστα A. V. Schally

Θέμα: Συγχαρητήρια για Ερευνητική Εργασία με τον Andrew V. Schally, Nobel Ιατρικής και Φυσιολογίας.

Απάντηση σε Δημοσίευμα - Δελτίο Τύπου

Στο δημοσίευμα της «Καθημερινής» του Σαββάτου 13 Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Στη δίνη των χρεών τα ελληνικά πανεπιστήμια», με έκπληξη διαβάσαμε δήθεν δηλώσεις του Πρύτανη Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίες μάλιστα αναφέρονται μέσα σε εισαγωγικά, ότι το Πανεπιστήμιο χρωστάει 1,1 εκατομμύρια ευρώ σε διά

Δελτίο Τύπου για τη Φύλαξη του Πανεπιστημίου μας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το σχέδιο φύλαξης του Πανεπιστημίου Πατρών έχει εγκριθεί από το Πρυτανικό Συμβούλιο και τη Σύγκλητο του Ιδρύματος και αποβλέπει στην προστασία και ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των φοιτητών και των εργαζομένων του Ιδρύματος.

Ενεργοποίηση νυχτερινής φύλαξης Πανεπιστημιούπολης από Δευτέρα 8-10-2012

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι από αύριο Δευτέρα 08-10-2012 το βράδυ θα ενεργοποιηθεί το σύστημα φύλαξης της Πανεπιστημιούπολης κατά τις νυχτερινές ώρες (24:00  -  06:00).

Σελίδες