Ανακοινώσεις: Φοιτητική μέριμνα

Πρόγραμμα εκδηλώσεων "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 2016"

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 2016»

 

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

Επισυναπτόμενα: 

Σίτιση φοιτητών-Συμπληρωματικά δικαιολογητικά έως 18/11/2015

                                                                                             

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Δωρεάν Σίτιση Φοιτητών-Κατάθεση δικαιολογητικών έως 23-10-2015

Η υποβολή κατάθεσης δικαιολογητικών για την έκδοση της ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης λήγει στις 23-10-2015.

Επείγουσα Ανακοίνωση-Δωρεάν Σίτιση Φοιτητών

Η υποβολή κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση της ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης λήγει στις 16-10-2015.

Επισυναπτόμενα: 

Παροχή μειωμένου εισιτηρίου στους πρωτοετείς φοιτητές

Παροχή μειωμένου εισιτηρίου στους πρωτοετείς φοιτητές

Επισυναπτόμενα: 

Μετακίνηση πρωτοετών φοιτητών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επισυναπτόμενα: 

Δωρεάν Σίτιση Φοιτητών

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Δωρεάν Σίτιση Φοιτητών Ακ. Έτους 2015-16

Υποβολή Δικαιολογητικών από 07-07-2015 έως 16-10-2015

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 2015-πρόγραμμα εκδηλώσεων

Αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες