Ανακοινώσεις: Φοιτητική μέριμνα

Γραφείο Ψυχολογικής Στήριξης Φοιτητών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

-Ειδικό Γραφείο Παροχής
Συμβουλευτικών
Υπηρεσιών Υγείας

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
-Ειδικό Γραφείο Παροχής
Συμβουλευτικών
Υπηρεσιών Υγείας
ΕΝΑΡΞΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

Πάτρα, 14/ 1 / 2013

                                    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

Πάτρα, 7 / 12 / 2012
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 
 

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-13

                Πάτρα, 20 Ιουλίου 2012
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
ΘΕΜΑ: Σίτιση φοιτητών/τριών ακαδ. έτους 2012-2013
 

Νέα παράταση καρτών δωρεάν σίτισης που ίσχυαν έως 30/11/2011 και 31/01/2012

                                                                                   
Πάτρα, 26 Ιανουαρίου 2012
                                                                                                           
            Αριθ. Πρωτ.: 1152
 
 

Σελίδες