Ανακοινώσεις: Μεταπτυχιακά - Προκηρύξεις

Προκήρυξη ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ (ΜΒΑ Food Business Management)»

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ (ΜΒΑ Food Business Management)» γνωστοποιεί την έναρξη διαδικασίας επιλογής τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών, για από

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη ΠΜΣ Τμήματος Χημείας

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας γνωστοποιεί την έναρξη διαδικασίας επιλογής πενήντα (50) μεταπτυχιακών φοιτητών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι 28-9-2015.

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη ΠΜΣ ''Βιοϊατρικές Επιστήμες''

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Βιοϊατρικές Επιστήμες», γνωστοποιεί την έναρξη διαδικασίας επιλογής τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών, για εισαγωγή στο πρόγραμμα το ακαδ. έτος 2015-2016.

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη ΠΜΣ Τμήματος Φυσικής

Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του αναμορφωμένου από το ακαδ. έτος 2014-2015 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, γνωστοποιεί την έναρξη διαδικασίας επιλογής σαράντα (40) μεταπτυχιακών φοιτητών, για εισαγωγή στο Πρόγραμμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών»

Τα Τμήματα Φυσικής, Επιστήμης των Υλικών, Χημείας, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του αναμορφωμένου από το ακαδ.

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη ΠΜΣ Τμήματος Επιστήμης των Υλικών

Το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Επιστήμη των Υλικών», γνωστοποιεί την έναρξη διαδικασίας επιλογής έως και είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2015 - 2016.

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη ΠΜΣ Τμήματος Βιολογίας

Το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει για το ακαδ. έτος 2015 – 2016 την εισαγωγή στο Πρόγραμμα μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) μέχρι είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών για απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις κατευθύνσεις:

α) Βιολογική Τεχνολογία

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη ΠΜΣ ''Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον''

Το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» γνωστοποιεί την έναρξη διαδικασίας επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη ΠΜΣ Τμήματος Φαρμακευτικής

Το Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του, γνωστοποιεί την έναρξη διαδικασίας επιλογής πενήντα (50) μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό  έτος 2015 – 2016 για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη ΔΠΜΣ «Ολοκληρωμένα Συστήµατα Υλικού και Λογισμικού» («Ο.Σ.Υ.Λ.»)

Τα Τμήματα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, προσφέρουν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο  αντικείμενο «Ολοκληρωμένα Συστήµατα Υλικού και Λογισμικού» («Ο.Σ.Υ.Λ

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες