Ανακοινώσεις: Προπτυχιακά

ΝΕΟ- Πρόγραμμα Τελετών Ορκωμοσίας Προπτυχιακών Φοιτητών

23 Ιουλίου 2018 - 3 Αυγούστου 2018

ΝΕΟ- Πρόγραμμα Τελετών Ορκωμοσίας Προπτυχιακών Φοιτητών

Αμφιθέατρο ΑΑ΄ Κτιρίου Διοίκησης – Πρυτανεία

Επισυναπτόμενα: 

Πρόγραμμα ορκωμοσίας προπτυχιακών φοιτητών

Πρόγραμμα ορκωμοσίας προπτυχιακών φοιτητών

Επισυναπτόμενα: 

Πρόγραμμα ορκωμοσίας προπτυχιακών φοιτητών

Επισυνάπτεται το  Πρόγραμμα των Τελετών Ορκωμοσίας των προπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας, της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Πρόγραμμα ορκωμοσίας προπτυχιακών φοιτητών

Επισυνάπτεται το  Πρόγραμμα των Τελετών Ορκωμοσίας των προπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας, της εξεταστικής περιόδου του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Πρόγραμμα Ορκομωσίας Προπτυχιακών Φοιτητών

Επισυνάπτεται το  Πρόγραμμα των Τελετών Ορκωμοσίας των προπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας, της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.
Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τις Γραμματείες των αντιστοίχων Τμημάτων:

Ανακοίνωση – Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών 2016-17

Από 22 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2016 η ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής από τους πρωτοετείς φοιτητές ακ. έτους 2016-17

Τελετές Ορκωμοσίας Προπτυχιακών Φοιτητών

Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 στην Αίθουσα Ι 4 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου στου Πανεπιστημίου Πατρών

Σελίδες