Ανακοινώσεις: Συμβούλιο

Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού Πανεπιστημίου Πατρών έτους 2017

Έγκριση τρίτης τροποποίησης προϋπολογισμού Πανεπιστημίου Πατρών, έτους 2017

Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού Πανεπιστημίου Πατρών έτους 2017

Έγκριση δεύτερης τροποποίησης προϋπολογισμού Πανεπιστημίου Πατρών, έτους 2017

Έγκριση Προτάσεων Π.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών 2017-2020

Έγκριση προτάσεων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) Πανεπιστημίου Πατρών 2017-2020

Επισυναπτόμενα: 

Έγκριση οικονομικού Απολογισμού Πανεπιστημίου Πατρών, έτους 2016

Έγκριση Απολογισμού Τακτικού Προϋπολογισμού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Πανεπιστημίου Πατρών, έτους 2016 (αριθ. συν. 49/4.4.2017)

Έγκριση δεύτερης τροποποίησης προϋπολογισμού Πανεπιστημίου Πατρών έτους 2017

Έγκριση δεύτερης τροποποίησης προϋπολογισμού Πανεπιστημίου Πατρών 2017 (αριθ. συν. 49/4.4.2017)

Έγκριση πρώτης τροποποίησης προϋπολογισμού Πανεπιστημίου Πατρών έτους 2017

Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού Πανεπιστημίου Πατρών έτους 2017 - Αριθ. Συν. Συμβουλίου Ιδρύματος 48/7.2.2017

Έγκριση έκτης συμπληρωματικής τροποποίησης προϋπολογισμού Π.Π.

Έγκριση έκτης συμπληρωματικής τροποποίησης προϋπολογισμού Πανεπιστημίου Πατρών έτους 2016

Έγκριση προϋπολογισμού Πανεπιστημίου Πατρών έτους 2017

Έγκριση Προϋπολογισμού Πανεπιστημίου Πατρών έτους 2017 (Συνεδρίαση Συμβουλίου Ιδρύματος αριθ. 46/27.12.2016)

Επισυναπτόμενα: 

Έγκριση έβδομης τροποποίησης προϋπολογισμού Πανεπιστημίου Πατρών

Έγκριση έβδομης τροποποίησης προϋπολογισμού Πανεπιστημίου Πατρών

Σελίδες