Νίκος Καραμάνος, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων

Νίκος Καραμάνος

Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων

Ο Νίκος Καραμάνος είναι Καθηγητής της Βιοχημείας & Οργανικής Βιοχημικής Ανάλυσης. Έλαβε με Άριστα το Πτυχίο Χημείας το 1984, το Διδακτορικό δίπλωμα (Βιοχημεία) ατο 1988 από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστήμιο Πατρών, και μετεκπαιδεύτηκε στη Σουηδία σε προ- και μετα-διδακτορικό επίπεδο (Karolinska Institute, School of Medicine).

Σε διοικητικό επίπεδο, διετέλεσε για δύο διετίες Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας, για δύο έτη Διευθυντής Τομέα, καθώς και μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών για πέντε χρόνια. Είναι μέλος της Επιτροπής Erasmus και της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΜΟ.ΔΙ.Π), εκλεγμένο μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας (ΕΕΒΜΒ) από το 2004, συντονιστής του Θεματικού Δικτύου Hellenic Matrix Biology της EEBMB, εκπρόσωπος στην Matrix Biology Europe (ΜΒΕ, πρώην FECTS) και διετέλεσε εμπειρογνώμονας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα FP7 στην περιοχή “Health”.

Σε επιστημονικό και οργανωτικό επίπεδο, είναι ενεργό μέλος των συντακτικών επιτροπών κρίσης (editorial boards / academic editor) σε 10 επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους (The Journal of Biological Chemistry, FEBS Journal, PLoS ONE, Matrix Biology, Current Medicinal Chemistry, Biomedical Chromatography κά), καθώς και κριτής (reviewer) σε >35 επιστημονικά περιοδικά υψηλού διεθνούς κύρους. Είναι editor του διεθνούς κυκλοφορίας βιβλίου: Extracellular Matrix: Pathobiology & Signaling, Walter de Gruyter (2012), Berlin/Boston, καθώς και guest editor/coordinator κατόπιν πρόσκλησης σε 10 special issues σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Έχει επιβλέψει 15 Διδακτορικές διατριβές και 27 μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης. Είναι συντονιστής και συμμετέχει ως ερευνητής σε μια σειρά (>20) από Διεθνή και Ελληνικά ερευνητικά προγράμματα. Συμμετέχει, εκτός των ορίων της χώρας, ως κριτής ανταγωνιστικών προγραμμάτων σε διεθνούς κύρους οργανισμούς (Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ κά), σε επιτροπές κρίσης Διδακτορικών διατριβών στην Ευρώπη (Νορβηγία, Δανία, Ιταλία κά), καθώς σε επιτροπής κρίσης Καθηγητών και Ερευνητών στο Εξωτερικό (ΗΠΑ, Σουηδία κά).

Διοργάνωσε και διοργανώνει μια σειρά διεθνών συνεδρίων Εθνικής και Διεθνούς εμβέλειας και είναι πρόεδρος στα προχωρημένου επιπέδου συνέδρια της FEBS με τίτλο Matrix Pathobiology, Signaling and Molecular Targets, τα οποία διοργανώνονται με πρωτοβουλία του από το 2007, στην Ελλάδα και αποτελούν πόλο έλξης των σημαντικότερων επιστημόνων στο πεδίο σε Παγκόσμια κλίμακα.

Είναι ενεργό μέλος διεθνών επιστημονικών εταιρειών (American Society of Biochemistry and Molecular Biology, International Society for Matrix Biology, FEBS, Registered European Toxicologist/ERT της EUROTOX, κά) και έχει >80 προσκεκλημένες διαλέξεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, καθώς και σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 245 άρθρα σε διεθνούς κυκλοφορίας επιστημονικά περιοδικά με το σύστημα κριτών (peer-review journals), 35 κεφάλαια σε βιβλία διεθνούς κυκλοφορίας και >300 περιλήψεις σε συνέδρια. Το δημοσιευμένο έργο τύχει βραβεύσεων σε Εθνικά και Διεθνή συνέδρια, ευρεία αναγνώριση (top most-cited authors in FEBS J 2013, 2014 & Διακεκριμένα άρθρα στο Global Medical Discovery 2014, κά)

URLs για περισσότερες πληροφορίες

Ιστοσελίδα Τμήματος:  www.chem.upatras.gr/faculty/karamanos
Δημοσιεύσεις: www.publicationslist.org/n.k.karamanos

Αναγνώριση έργου: http://scholar.google.com/citations?hl=en&user=bv88CVYAAAAJ
Διεθνής κατάταξη top-authors/experts ανά πεδίο

http://www.biomedexperts.com/Profile.bme/1642792/Nikos_Karamanos
Conferences: www.febs-mpst2015.upatras.gr
International Book Editor: www.degruyter.com/viewbooktoc/product/174386