Γεώργιος Αγγελόπουλος, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Υποδομών και Αειφορίας

Γεώργιος Αγγελόπουλος

Αναπληρωτής Πρυτάνεως Φοιτητικής Μέριμνας και Υποδομών, Ενέργειας και Αειφορίας

Θέσεις

 • Διευθυντής Εργαστηρίου Υλικών και Μεταλλουργίας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών.
 • Συντονιστής του ενδο-πανεπιστημιακού δικτύου «Δίκτυο Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Αξιοποίησης Αποβλήτων».
 • Συντονιστής της επιτροπής αειφορίας του Παν/μιου Πατρών

Αντικείμενο

Τεχνολογία Υλικών. Μεταλλουργικές διεργασίες υψηλών θερμοκρασιών

Ερευνητικοί Τομείς – Εμπειρία

 • Αξιοποίηση βιομηχανικών-μεταλλουργικών-μεταλλευτικών παραπροϊόντων.
 • Διεργασίες: Δομικά κεραμικά. Τσιμέντα. Γεωπολυμερή. Πυροσυσσωμάτωση.
 • Πυρομεταλλουργικές διεργασίες. Αντιδράσεις μετάλλων-σκωριών.
 • Επιφανειακές, θερμικές, θερμοχημικές κατεργασίες μετάλλων.
 • Μοντελοποίηση διεργασιών. Θερμοχημική προσομοίωση μέσω Η/Υ.

Έχει διατελέσει ή/και διατελεί Επιστημονικός υπεύθυνος ή συντονιστής Εθνικών και Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει συνεργαστεί ή/και συνεργάζεται με μεγάλες εταιρείες, τη λεγόμενη «βαρεία» βιομηχανία, όπως ΛΑΡΚΟ, Αλουμίνιο της Ελλάδος, ΤΙΤΑΝ, Βωξίτες Παρνασσού, ΔΕΗ κ.λ.π. είτε σε ερευνητικά προγράμματα είτε σε παροχή συμβουλών/μελετών. Έχει πραγματοποιήσει σημαντικό αριθμό πραγματογνωμοσυνών ιδιαίτερα στον τομέα αστοχίας μεταλλικών υλικών. Είναι υπεύθυνος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών για την πρακτική άσκηση των φοιτητών. Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία σε μαθήματα Μεταλλογνωσίας, Μεταλλουργίας, Αντοχής και Μηχανικής Υλικών, Τεχνολογίες Επιφανειακών Κατεργασιών Υλικών, Βελτιστοποίηση Βιομηχανικών Διεργασιών και Θερμοδυναμικής. Έχει διατελέσει μέλος οργανωτικών ή/και επιστημονικών επιτροπών σε Διεθνών ή Εθνικών Συνεδρίων. Έχει διατελέσει μέλος της Executive Committee στην επιτροπή F7 “Surface Characteristics” της κοινοπραξίας Άνθρακα και Χάλυβα, ECSC, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης έχει διατελέσει σύμβουλος φοιτητών στα προγράμματα placement Erasmus-Socrates και Leonardo (συνεργασία με Γαλλία, Ιταλία, Ρουμανία, Τουρκία, Βουλγαρία και Ισπανία).

Το ερευνητικό του έργο αποτελείται από περισσότερες των 50 δημοσιεύσεων σε διεθνή SCI περιοδικά και περισσότερες των 120 ανακοινώσεων σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια (http://scholar.google.gr/citations?user=Tw5jSTUAAAAJ&hl=el). Επιστημονικός υπεύθυνος 7 διδακτορικών διατριβών (μια σε εξέλιξη).

Μέλος Επιστημονικών Εταιριών-Διεθνών Επίτροπων

 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
 • American Society of Metals (ASM International)
 • Μέλος της Ελληνικής Κεραμικής Εταιρίας
 • Μέλος της Ελληνικής Μεταλλουργικής Εταιρίας
 • Μέλος της ΕΒΙΠΑΡ (μη κερδοσκοπική εταιρεία αξιοποίησης βιομηχανικών παραπροϊόντων)
 • European Ceramic Society

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

 • “Special Porous Plugs for fine bubbling in metal melts” EU patent application 1260289.
 • “Process for the Production of Structural ceramics from Bayer’s process Residue’’ Patent 20070100393