Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με σχετικό Δελτίο Τύπου, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τις αιτήσεις κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων ακαδ. έτους 2020-2021.

***

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος οι επιτυχόντες, βάσει των αρχείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα εισέρχονται από την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου  στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών  προκειμένου να συμπληρώσουν τα παρακάτω στοιχεία και να τα αναρτήσουν σε μορφή pdf:

  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  •  Πιστοποιητικό γέννησης
  • Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ
  • Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας

Το εγχειρίδιο χρήσης και η ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, θα είναι διαθέσιμα εδώ.

Τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση, μπορούν να αποστέλλονται στις Γραμματείες των Τμημάτων υποδοχής με ενδεδειγμένο τρόπο ο οποίος θα καθοριστεί από τις ίδιες.

Η εν λόγω διαδικασία υλοποιείται μόνο εξ αποστάσεως ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής.

Η αποστολή των πιστοποιητικών εγγραφής και των κωδικών πρόσβασης μέσω της υπηρεσίας τηλεματικής του Πανεπιστημίου, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, για την αποφυγή της δια ζώσης συνεργασίας των φοιτητών με τις Γραμματείες των Τμημάτων εισαγωγής τους.

Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία του Προσωπικού Λογαριασμού Χρήστη (UPnet ID) των νεοεισαχθέντων πρωτοετών φοιτητών και οι σχετικές οδηγίες θα στέλνονται από το Τμήμα Δικτύων, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχουν δηλώσει οι φοιτητές κατά την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω της πλατφόρμας http://eggrafes.upatras.gr. Η αποστολή των "UPnet ID" στους πρωτοετείς φοιτητές θα είναι αυτόματη, ωστόσο θα γίνεται μετά από τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής τους από την Γραμματεία του Τμήματός τους.

Οι φοιτητές θα παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά, από τη Γραμματεία, τα πιστοποιητικά εγγραφής μετά την παρέλευση ΔΥΟ ΗΜΕΡΩΝ από την οριστικοποίηση της εγγραφής, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποδοθεί στον φοιτητή από το Ίδρυμα.

***

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με σχετικό Δελτίο Τύπου, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών/μετακινήσεων είναι διαθέσιμα από την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Μετεγγραφών 2020. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν στην ειδική εφαρμογή Μετεγγραφών 2020 με τους κωδικούς με τους οποίους υπέβαλαν την αίτησή τους μέσω του σχετικού συνδέσμου https://transfer.it.minedu.gov.gr ή μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από σχετικό σύνδεσμο.

Ενστάσεις-αιτήσεις θεραπείας θα υποβάλλονται μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής εφαρμογής από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και για διάστημα 30 ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν.4692/2020.

***

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
από Τρίτη 24 Νοεμβρίου έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020
μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μετεγγραφής όσοι επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.

***

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μετεγγραφών
παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14.00.

***

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 72 – 81) του Ν. 4692 (ΦΕΚ 111 Α’/2020) οι φοιτητές των ΑΕΙ έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα.

Στις Υ.Α. υπ’ αριθ. 142413 (ΦΕΚ 4617 Β΄/2020) και 148236/Ζ1 (ΦΕΚ 4806 Β΄/2020) ρυθμίζονται θέματα μετεγγραφών.

Για το ακαδ. έτος 2020-2021 οι φοιτητές υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησής τους από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14:00, μέσω του ιστότοπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την Εγκύκλιο Μετεγγραφών αριθ. 149130/Ζ1/2.11.2020.

Τέλος επιτρέπεται η αμοιβαία Μετεγγραφή σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα χωρίς τον περιορισμό του εισοδηματικού κριτηρίου ή του κριτηρίου ποσόστωσης όχι όμως από και προς σε Πανεπιστήμια των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Αποφάσεις για αμοιβαία: 2014, 2015.

Σχετικά:
ΦΕΚ 2549/25.6.2020 με τις αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων 2020