Αναβολή Εκλογών Συμβουλίου Διοίκησης

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
26500 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
ΚΤΙΡΙΟ Α΄
oeup@upatras.gr

     14.03.2012

Προς τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών

Θέμα:  Αναβολή Εκλογών Συμβουλίου Διοίκησης

 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω της κατάληψης του Κτιρίου Α του Πανεπιστημίου μας, αναβάλλονται, για ημερομηνία που θα ανακοινωθεί προσεχώς, οι προγραμματισμένες για σήμερα εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος.

Η Οργανωτική Επιτροπή
 

Responsible: 
Οργανωτική Επιτροπή για την ανάδειξη Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών
Phone: 
Fax: 
Organic Unit: