Η ομάδα του @up: Πρόσκληση

Το περιοδικό μας βγαίνει χάρη στην εθελοντική δουλειά μιας ομάδας φοιτητών και εργαζόμενων που απάντησαν στο αρχικό κάλεσμα. Επειδή η ομάδα έχει ανάγκη συνεχούς ανανέωσης γίνεται νέα πρόσκληση για θέσεις στην ομάδα συνεργατών. Η επιλογή θα γίνει για θητεία 1 χρόνου για το έτος 2014-2015. Όσοι θέλετε να αποκτήσετε εμπειρία σε σύνταξη, ρεπορτάζ, φιλολογική επιμέλεια, καλλιτεχνική επιμέλεια, αλλά και διακίνηση εντύπου, διαφήμιση, ηλεκτρονική έκδοση, και να συμβάλετε στο περιοδικό μας, στείλτε σύντομο βιογραφικό στο newsletter@upatras.gr ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014.