Διδασκαλία με εικονική πραγματικότητα: το πρόγραμμα AVARES

To AVARES (Enhance Attractiveness of Renewable Energy Training by Virtual Reality) είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LLP/Leonardo da Vinci (LdV), δράση Transfer of Innovation (TOI). Ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2012 και θα διαρκέσει ως τον Σεπτέμβριο 2014.
Το έργο στοχεύει να συνδυάσει εικονική πραγματικότητα και πολυμέσα μαζί με σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών ώστε να παραχθεί μια εκπαιδευτική πλατφόρμα που θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στην κατάρτιση μαθητών κυρίως επαγγελματικής εκπαίδευσης σε θέματα σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).
Συντονιστής του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχ/κών Η/Υ & Πληροφορικής Ιωάννη Χατζηλυγερούδη και συνεργάτες τον Επίκουρο Καθηγητή Χρήστο Μακρή και του υποψήφιους διδάκτορες κ. Φ. Γριβοκωστοπούλου, Κ. Κόβα και Ι. Περίκο.
Στις 24 - 25 Σεπτεμβρίου 2014 διοργανώνεται από το έργο διημερίδα με θέμα «Διδασκαλία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με Χρήση Πολυμέσων και Εικονικής Πραγματικότητας», στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας
Ιστότοπος του έργου: http://avares.org