Τεύχος Οκτωβρίου του περιοδικού @UP

Φωτογραφία κύριο άρθρου @UP Οκτωβρίου 2014

Ανακοινώνεται η κυκλοφορία του τεύχους Οκτωβρίου 2014 της περιοδικής έκδοσης του Πανεπιστημίου Πατρών με πλούσια ύλη από τη ζωή στο Πανεπιστήμιο.

Θα το βρείτε στη νέα ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας http://www.upatras.gr/el/node/4820

Στην ίδια σελίδα έχουν αναρτηθεί όλα τα παλαιτότερα τεύχη του περιοδικού και επιλεγμένες ειδήσεις από αυτά.

Η έντυπη έκδοση του περιοδικού θα κυκλοφορήσει σύντομα στην Πανεπιστημιούπολη στην Πάτρα και το Αγρίνιο.

Εκ μέρους της Επιτροπής Έκδοσης

Νίκος Αβούρης

Responsible: 
Καθ. Νικόλαος Αβούρης, Πρόεδρος Επιτροπής Έκδοσης