Διάκριση για τη χειρουργική πληροφορική

Η μελέτη με τίτλο ”Υποβοήθηση της χειρουργικής αντιμετώπισης ηπατικών όγκων με ηλεκτρονική εφαρμογή κατάτμησης κατά τον προεγχειρητικό σχεδιασμό” από την ερευνητική ομάδα των Α. Ζυγομαλά, Δ. Καραβία, Δ. Κουτσούρη, Ι. Μαρούλη, Δ.Δ. Καραβία, Κ. Γκιόκα, και Β. Μεγαλοοικονόμου απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης προφορικής Επιστημονικής Ανακοίνωσης στο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε 12-15 Νοεμβρίου 2014 στο ξενοδοχείο Hilton στην Αθήνα.

Η διάκριση είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί αναδεικνύει και αναγνωρίζει την αξία της Πληροφορικής στην κλινική Χειρουργική. Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου μας ανέπτυξε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή προεγχειρητικού σχεδιασμού και διεγχειρητικής καθοδήγησης για χειρουργικές επεμβάσεις που αφορούν σε όγκους στο ήπαρ, με εξαιρετικά αποτελέσματα κατά την κλινική εφαρμογή. Την επίβλεψη της ερευνητικής ομάδας είχαν ο Καθηγητής  Χειρουργικής και Διευθυντής της χειρουργικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών κ. Διονύσιος Καραβίας και ο Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων και Διαχείρισης Γνώσης του Τμ. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής κ. Βασίλειος Μεγαλοοικονόμου. Στην μελέτη, επίσης, συμμετείχε το τμήμα Βιοϊατρικής τεχνολογίας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π., με Διευθυντή τον Καθηγητή κ. Δημήτριο Κουτσούρη.