Το μέλλον των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο

Η πανεπιστημιακή κοινότητα των τριών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών που εδρεύουν στο Αγρίνιο, βρίσκεται σε κινητικότητα. Ενδεικτικές είναι οι πρόσφατες κινητοποιήσεις των φοιτητών τους, με κορύφωση την «συμβολική» κατάληψη της Πρυτανείας στις 13.3.2015. Τα αιτήματά τους αφορούν σε καλύτερες φοιτητικές παροχές, ίση μεταχείριση στη σίτιση και στέγαση, εξασφάλιση επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων. Να σημειωθεί ότι στο Αγρίνιο δεν υπάρχει φοιτητική εστία για τη στέγαση των φοιτητών, ενώ η σίτιση παρουσιάζει συνεχώς δυσλειτουργίες. Και από την πλευρά των καθηγητών, συνεχής είναι η προσπάθεια για τη διατήρηση των ακαδημαϊκών επιδόσεων των Τμημάτων, σε συνθήκες που χαρακτηρίζονται από ελλείψεις ουσιαστικών υποδομών. Όπως χαρακτηριστικά μας ενημέρωσε ο Πρόεδρος του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (ΔΠΦΠ), κος Παναγιώτης Δημόπουλος, οι υποδομές του Τμήματος σε φοιτητικά εργαστήρια και αίθουσες αδυνατούν να εξυπηρετήσουν την εκρηκτική αύξηση του αριθμού των εισακτέων από 50 το 2000 σε 220 φοιτητές το 2015.

Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών επισημαίνει την οικονομική δυσχέρεια στην οποία βρίσκεται το Ίδρυμα, τη δυσκολία εξεύρεσης του απαιτούμενου ποσού για τη συντήρηση των Τμημάτων του Αγρινίου και την αδυναμία περαιτέρω ενίσχυσής τους. Στο πλαίσιο αυτό, η συζήτηση για τη χωροταξική μεταφορά των Τμημάτων του Αγρινίου στην Πανεπιστημιούπολη του Ρίου επανέρχεται. Η επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης του τμήματος ΔΠΦΠ, στην έκθεσή της προς την ΑΔΙΠ τον Απρίλιο του 2012, είχε, επίσης, προτείνει αυτή τη λύση. Οι καθηγητές στις γενικές συνελεύσεις των δύο τουλάχιστον Τμημάτων προτείνουν ως λύση τη μεταφορά στην Πανεπιστημιούπολη του Ρίου. Το θέμα πρόκειται να συζητηθεί στην συνέλευση της Τετάρτης 1/4/2015, στην οποία το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων θα αναλύσει θέματα που αφορούν στη φυσιογνωμία του. Οι φοιτητές στις γενικές τους συνελεύσεις φαίνεται να αποφάσισαν και εκείνοι θετικά υπό προϋποθέσεις, ενώ αναμένεται και το πόρισμα της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού των Τμημάτων του Αγρινίου που θα κατατεθεί στην Σύγκλητο. Προϋπόθεση που θέτουν όλες οι πλευρές είναι η διατήρηση της αυτονομίας των Τμημάτων και η διάθεση απαραίτητων υποδομών για την απρόσκοπτη, ακαδημαϊκή τους λειτουργία στην Πανεπιστημιούπολη, όρος που, βεβαίως, δεν είναι προφανές πώς θα επιτευχθεί.

Τα κριτήρια της πανεπιστημιακής κοινότητας είναι καθαρά ακαδημαϊκά. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση που έκανε στο @UP η κ. Δώρα Μονιούδη-Γαβαλά, Πρόεδρος του Τμήματος  Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (ΤΔΠΠΝΤ): «Παρά τις επανειλημμένες θεσμικές αλλαγές Πανεπιστημιακού φορέα και τις συνεπαγόμενες επανεκκινήσεις ή και αρρυθμίες στην ως τώρα πορεία του Τμήματός μας, τα μέλη ΔΕΠ έχουν έργω στηρίξει την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος. Ο Δήμος Αγρινίου και οι τοπικοί φορείς (Ιστορική και Αρχαιολογική Εταιρεία Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Ιστορική και Αρχαιολογική Εταιρεία Θεστιέων, Επαγγελματικό Επιμελητήριο, Τεχνικό Επιμελητήριο, Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου κ.ά.) στήριξαν το Τμήμα μας και τους ευχαριστούμε θερμά. Όμως, στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία, η χωροθέτηση της έδρας του Τμήματος σε απόσταση από την έδρα του Πανεπιστημίου αυξάνει το οικονομικό κόστος, προκαλεί δυσλειτουργίες, δεν επιτρέπει την επιστημονική συνέργεια με χορεία άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, και, κυρίως, εμποδίζει την ίση μεταχείριση των φοιτητών μας σε επίπεδο αξιοποίησης υποδομών, μέσων, υπηρεσιών και ακαδημαϊκών βιωμάτων με τους υπόλοιπους φοιτητές της Πάτρας».

Πέραν της Ακαδημαϊκής πλευράς, το θέμα έχει την κοινωνική και αναπτυξιακή για την τοπική κοινωνία διάσταση. Τα Πανεπιστημιακά Τμήματα αποτελούν πηγή οικονομικής και πολιτιστικής ζωής για τις τοπικές κοινωνίες και συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους, ιδιαίτερα σε εποχές κρίσης. Οι ενστάσεις για το ενδεχόμενο μετακίνησης των Τμημάτων που έχουν διατυπώσει οι τοπικοί φορείς και άρχοντες, είναι απόλυτα κατανοητές.  Βρισκόμαστε σε ένα δίλημμα: αφενός τα ακαδημαϊκά και οικονομικά κριτήρια που υποδεικνύουν τη μεταφορά, αφετέρου τα κοινωνικά και αναπτυξιακά της περιφέρειας κριτήρια που υποδεικνύουν την παραμονή στο Αγρίνιο και ενδυνάμωση των Τμημάτων. Το γόρδιο δεσμό θα κληθεί να λύσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.