«Έλεγχος, άρση βλαβών, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη λειτουργίας συστημάτων UPS των κεντρικών υποδομών δικτύων Δεδομένων - Φωνής»..