«Προμήθεια τηλεόρασης για τις ανάγκες της αίθουσας τηλεδιάσκεψης»..

Attachment: