Πρυτανική Πράξη ορισμού ημερομηνίας και τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Responsible: 
Κλεοπάτρα Παπαγιάννη
Phone: 
2610969039
Fax: 
2610 996664