Η ομάδα «Ενέργεια στην εκπαίδευση» στο 1ο Patras Science Festival

Η ομάδα Ενέργεια στην εκπαίδευση του ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών συμμετείχε στο 1ο Patras Science Festival (http://www.patras-science-festival.gr/), το οποίο διοργανώθηκε από τον εκπαιδευτικό οργανισμό SciCo και το ΕΑΠ στην Πάτρα στις 10-13 Μαΐου 2017.

Την Τετάρτη 10 Μαΐου πραγματοποιήθηκε το Εργαστήριο για Παιδιά με τίτλο Το εργαστήριο της ενέργειας. Σε αυτό συμμετείχαν 15 μαθητές/ριες της Α΄ τάξης του 2ου Γυμνασίου Παραλίας Πατρών. Τα παιδιά σε μικρές ομάδες ασχολήθηκαν με μια σειρά πρωτότυπων δραστηριοτήτων ως “μαθητευόμενοι επιστήμονες”, για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της μεταφοράς και της μέτρησης της ενέργειας σε απλά συστήματα φωτισμού, κίνησης και θέρμανσης. Πρόκειται για δραστηριότητες που προετοιμάζουν τους μικρούς μαθητές να σκεφτούν την επιστημονική και κοινωνική συγχρόνως πλευρά του κρίσιμου ζητήματος της χρήσης της ενέργειας.

Το Σάββατο 13 Μαΐου δόθηκε ομιλία από τον Καθηγητή κ. Δημήτρη Κολιόπουλο, την οποία παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί και φοιτητές/ριες. Αντικείμενο της ομιλίας ήταν η παρουσίαση των στόχων και του έργου της ομάδας έρευνας και εκπαίδευσης Ενέργεια στην εκπαίδευση http://energyineducation.blogspot.gr/. Η ομάδα λειτουργεί στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Διδακτικής των Θετικών Επιστημών του ΤΕΕΑΠΗ και είναι ανοικτή σε συνεργασίες για την ανάδειξη, υλοποίηση και διάδοση των στόχων της. Στις δραστηριότητες της ομάδας συμπεριλαμβάνονται επιμορφωτικά σεμινάρια, εκδηλώσεις διάδοσης του έργου της ομάδας και ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με αντίστοιχες ομάδες.
Για τη διεξαγωγή των δύο δράσεων συμμετείχαν με εθελοντική εργασία φοιτήτριες του 3ου έτους του ΤΕΕΑΠΗ, τις οποίες ευχαριστούμε θερμά.