Στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας λειτουργεί Ειδικό Γραφείο Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Υγείας, το οποίο απευθύνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου.  Το Ειδικό Γραφείο ΠΣΥΥ στελεχώνεται από εξειδικευμένα μέλη ΔΕΠ και επιστήμονες με απόφαση της Πρυτάνεως.

Σκοπός του ειδικού γραφείου είναι η διαγνωστική αξιολόγηση ψυχικών διαταραχών, η θεραπευτική παρέμβαση (ψυχιατρική και ψυχοθεραπευτική) και η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Ειδικό Γραφείο ΠΣΥΥ λειτουργεί κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού.

Υπεύθυνος: Κων/νος Ασημακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής του Τμήματος Ιατρικής
Γεωργία Κωνσταντοπούλου, ΠΕ Ψυχολόγος, τηλ. 2610969897, fax: 2610997975, e-mail: healthcons@upatras.gr