Αποτελέσματα επιλογής συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2017-2018.

Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Erasmus+ του Πανεπιστημίου Πατρών κατά τις συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 10, 11 και 12 Οκτωβρίου 2017 και μετά τις συνεντεύξεις των υποψηφίων φοιτητών, αποφάσισε ομόφωνα τη μοριοδότηση των συμμετεχόντων στη δράση της «Πρακτικής Άσκησης» ακαδ. έτους 2017-2018, όπως αυτή αναφέρεται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Erasmus+, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη χρηματοδότηση, αποφάσισε να εγκρίνει τη μετακίνηση 130 φοιτητών, ήτοι από: ID 1867 (μόρια 154) έως και ID 1790 (μόρια 128).

Ακολουθεί η λίστα επιλαχόντων φοιτητών, οι οποίοι εφόσον το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης μέσω του προγράμματος Erasmus+ με μηδενική χρηματοδότηση (zero grant). Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στην περίπτωση υποβολής αίτησης για zero grant μετακίνηση δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε δυνατότητα χρηματοδότησης της μετακίνησης.

Οι συμμετέχοντες αναφέρονται με τον «κωδικό ID». Πρόκειται για τον κωδικό που λαμβάνουν οι υποψήφιοι στην πλατφόρμα Erasmus+ και αναγράφεται ευκρινώς κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική αίτηση.

Η μοριοδότηση των υποψηφίων είναι με φθίνουσα σειρά και οι επιλεγέντες φοιτητές έχουν σήμανση με πράσινο χρώμα ενώ οι επιλαχόντες έχουν κίτρινο χρώμα.

Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει e-mail με τη διαδικασία, τα έντυπα (σύμβαση και learning agreement), καθώς και οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωσή τους, προκειμένου να  ξεκινήσει η διαδικασία της έκδοσης της α δόσης της υποτροφίας.
 

Responsible: 
κ. Πολυξένη Χριστιά
Phone: 
2610 969036