Παρουσιάσεις Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

Σε συνέχεια της κοινής συνεδρίασης των Επιτροπών του Προγράμματος ERASMUS+ και των Συντονιστών του Προγράμματος όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα της Συγκλήτου, επισυνάπτονται παρακάτω οι παρουσιάσεις του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, ως εξής:

Α. Χρυσάφη, αν. Προϊσταμένη Τμήματος: παρουσίαση του προγράμματος ERASMUS+, του ρόλου
των Επιτροπών / Συντονιστών Erasmus και των γενικότερων αρμοδιοτήτων του Τμήματος
Μ. Κότσαρη: παρουσίαση του προγράμματος ERASMUS+ / ΚΑ 107: Διεθνής Κινητικότητα
Δ. Σταματοπούλου: παρουσίαση του προγράμματος ERASMUS+ / ΚΑ 103: Εξερχόμενη Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού
Π. Χριστιά: παρουσίαση του προγράμματος ERASMUS+ / ΚΑ 103: Εξερχόμενη Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση
 

Responsible: 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων