Φιλοσοφία και Ιατρική στην αρχαία Ελλάδα

Φιλοσοφία και Ιατρική: οι περισσότεροι στο μυαλό μας φανταζόμαστε τις δυο αυτές σφαίρες δραστηριότητας ως τελείως διακριτές και δίχως περιθώρια ή λόγο επικοινωνίας. Η φιλοσοφία θέτει ερωτήματα τα οποία συχνά μένουν αναπάντητα, ενώ η ιατρική, η οποία αποκαλείται και αυτοαποκαλείται επιστήμη, ορίζεται από την απάντηση ερωτημάτων στηριζόμενη στην συμπτωματολογία προκειμένου να περάσει, μέσω της εύρεσης των αιτιών μιας ασθένειας, στην θεραπεία.

Στις 18 και 19 Απριλίου, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης, το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με διοργανωτές τους Σ. Κουλουμέντα και Σ. Σταυριανέα, προχώρησε στην διεξαγωγή διημερίδας με τίτλο «Φιλοσοφία και Ιατρική στην αρχαία Ελλάδα». Στο διήμερο αυτό ταξίδι στον αρχαίο κόσμο μέσω κειμένων-σταθμών τόσο της φιλοσοφίας όσο και της ιατρικής, έγινε μια άκρως επιτυχημένη προσπάθεια να αποδειχθεί πόσο αλληλένδετες και, συχνά, σχεδόν σε παράλληλη πορεία υπήρξαν οι δύο «επιστήμες» με την αρχαία σημασία του όρου. Ξεκινώντας χρονολογικά με το Περὶ Σαρκῶν του Ιπποκρατικού corpus, μένοντας αρκετά στον φιλόσοφο-ιατρό Αριστοτέλη και καταλήγοντας σε έναν από τους σημαντικότερους ιατρούς του αρχαίου κόσμου, τον Γαληνό, φάνηκε με απλό και ξεκάθαρο τρόπο το πώς η ιατρική απέκτησε στην κλασική και ελληνορωμαϊκή σκέψη φιλοσοφικές προεκτάσεις και, αντίστροφα, το πώς η φιλοσοφία χρησιμοποίησε την ιατρική ως εργαλείο μετάδοσης και «εκκοσμίκευσης» των υψηλών συλλογισμών και στοχασμών της.

Ευχαριστούμε τους διοργανωτές, το Τμήμα Φιλοσοφίας και τους διακεκριμένους ομιλητές για την ζωηρή συζήτηση και τους προβληματισμούς που τέθηκαν τις δυο αυτές μέρες και ελπίζουμε σε μια ενδεχόμενη ανανέωση του ραντεβού στο προσεχές μέλλον – καθώς σίγουρα η τάση παράλληλης μελέτης του, τελικά, όχι αταίριαστου διδύμου φιλοσοφίας και ιατρικής έχει άφθονο υλικό και τεράστιες ερευνητικές προοπτικές!