Προκήρυξη Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2018-2019 στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ για πρακτική άσκηση, ανακοινώνουμε την προκήρυξη θέσεων για το επόμενο ακαδ. έτος 2018-2019.

Η προκήρυξη απευθύνεται σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακούς-μεταπτυχιακούς φοιτητές & υποψ. διδάκτορες).

Η μετακίνηση θα πραγματοποιείται:
• σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
• σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ΕΟΧ: Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και
• σε συνεργαζόμενες χώρες εκτός Ε.Ε.: Τουρκία, ΠΓΔΜ ,

θα έχει διάρκεια από 2 έως 3 μήνες και στοχεύει στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλονται ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή διεύθυνση https://erasmus.upatras.gr/  από την Πέμπτη 28/06/2018 έως και τη Δευτέρα 10/09/2018 (ώρα Ελλάδας 23:59).

Ιστοσελίδα της δράσης: http://www.upatras.gr/el/erasmus_placements_mobility

Επισυνάπτονται:
• Η σχετική προκήρυξη,
• Το υπόδειγμα του γράμματος αποδοχής
• Έγγραφο με αποδεκτά πιστοποιητικά ξένων γλωσσών

Responsible: 
κ. Πολυξένη Χριστιά
Phone: 
2610 969036