Δημόσια κλήρωση για την επιλογή των Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών της Επιτροπής Παραλαβής για τη «Μυοκτονία, οφιοαπώθηση, Μικροβιακή απολύμανση όλων των W.C. και Απεντομώσεις- Απολυμάνσεις σε κτίρια και χώρους του Πανεπιστημίου για δύο (2) έτη»

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή  των Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών της  Επιτροπής Παραλαβής για τη «Μυοκτονία, οφιοαπώθηση, Μικροβιακή απολύμανση όλων των W.C.  και Απεντομώσεις-  Απολυμάνσεις σε κτίρια και χώρους του Πανεπιστημίου για δύο (2) έτη»