ΝΕΟ- Πρόγραμμα Τελετών Ορκωμοσίας Προπτυχιακών Φοιτητών

Επισυνάπτεται το  Πρόγραμμα των Τελετών Ορκωμοσίας των προπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας, της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου, ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Προσοχή:  Υπάρχουν αλλαγές μόνο στις ώρες διεξαγωγής τους (όχι στις ημέρες) σε ορισμένα Τμήματα της Πάτρας.

Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τις Γραμματείες των αντιστοίχων Τμημάτων: http://www.upatras.gr/el/departments

Responsible: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων