Δελτίο Τύπου 36 / 2017-2018

Δελτίο Τύπου 36 / 2017-2018
Πρυτανείας Πανεπιστημίου Πατρών

ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο (ν. 4485/2017) στα παρακάτω Τμήματα του  Πανεπιστημίου, όπου λήγει η θητεία των προηγούμενων. Η θητεία των νέων οργάνων διοίκησης είναι διετής, ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου 2018 και ολοκληρώνεται στις 31/8/2020. Ευχόμαστε σε όλες και όλους τις/τους συναδέλφους καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο τους!

TMHMA ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ    
Τμήμα Βιολογίας Παναγιώτης Κατσώρης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος, Καθηγητής (ορίστηκε από τη Σύγκλητο)
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ    
Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Παναγιώτα Μιχαλακάκου, Καθηγήτρια Δημήτρης Βλαστός, Αναπλ. Καθηγητής
Τμήμα Χημικών Μηχανικών -------------- Αλέξανδρος Κατσαούνης, Αναπλ. Καθηγητής (έως τη λήξη της θητείας του απερχόμενου  Αναπληρωτή Προέδρου, ήτοι μέχρι 30.11.2019)
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ    
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) Μαριάννα Κονδύλη, Αναπλ. Καθηγήτρια Αθανάσιος Καραλής, Καθηγητής
Φιλολογίας Γεώργιος Ξυδόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Γεωργία Γκότση Αναπλ. Καθηγήτρια
Φιλοσοφίας Μιχαήλ Παρούσης, Αναπλ. Καθηγητής Παύλος Κόντος, Καθηγητής
ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    
Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών Δημήτριος Δαμάσκος, Αναπλ. Καθηγητής Θεοδώρα Μονιούδη - Γαβαλά, Αναπλ. Καθηγήτρια
Διοίκησης Επιχειρήσεων Γεώργιος Ανδρουλάκης, Αναπλ. Καθηγητής Αντώνιος Γεωργόπουλος, Καθηγητής
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Γρηγόριος Μπεληγιάννης, Αναπλ. Καθηγητής Αθανάσιος Λάνταβος, Καθηγητής (ορίστηκε από τη Σύγκλητο)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Εγγραφή του Πανεπιστημίου Πατρών στο δίκτυο SDSN
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προσφάτως έγινε μέλος της διεθνούς πλατφόρμας των Ηνωμένων Εθνών SDSN (Sustainable Development Solutions Network), μέσω της οποίας τα μέλη του Πανεπιστημίου έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με ειδικούς από όλο τον κόσμο που ασχολούνται με την αειφόρο ανάπτυξη, να προωθήσουν δράσεις και ερευνητικές αναζητήσεις και να ανακαλύψουν προοπτικές χρηματοδότησης και συνεργασιών με σκοπό την επίλυση τοπικών ή υπερτοπικών προβλημάτων. Η πλατφόρμα προσφέρει επίσης σειρά ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων, για σημαντικά θέματα σχετικά με την οικολογία, την ανάπτυξη των πόλεων κ.ά., που αποτελούν τη διδακτική βάση των 17 Sustainable Development Goals (SDG) που έχει θέσει ο οργανισμός. Πρόκειται για μια ευκαιρία εξωστρεφούς δικτύωσης και διεπιστημονικής συνεργασίας, όπου όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν με δημιουργικές προτάσεις, σχετικές με τους στόχους του SDSN. Σημείο επαφής του Πανεπιστημίου μας με το SDSN είναι ο Επίκ. Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Δημήτρης Αντωνίου (antonioud@upatras.gr). Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, μπορείτε να δείτε τους συνδέσμους: http://unsdsn.org/about-us/vision-and-organization/,
http://unsdsn.org/what-we-do/national-and-regional-networks/national-sds... και https://courses.sdgacademy.org/
Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στο δίκτυο EUF
Το Πανεπιστήμιο μας αποτελεί πλέον μέλος του Δικτύου των Ευρωπαϊκών ΑΕΙ «European University Foundation» (EUF), ενός δικτύου που ξεκίνησε ως ιδέα το 1999 και ενεργοποιήθηκε το 2001, στο πλαίσιο μιας ευρείας συνδιάσκεψης, όπου τέθηκαν οι βάσεις για μια κοινοπραξία ΑΕΙ, με κεντρικούς άξονες την αριστεία και τη μάθηση. Το EUF στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) και εστιάζει τη δράση του σε πέντε βασικούς πυλώνες: ποιοτική κινητικότητα, απασχολησιμότητα, ψηφιακή ανώτατη εκπαίδευση, καινοτομία, ενεργοί πολίτες. Αυτή τη στιγμή, από το συγκεκριμένο Δίκτυο εκπορεύονται μερικές από τις πλέον δυναμικές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση της ποιότητας, αλλά και την απλοποίηση και ενδυνάμωση της κινητικότητας στην Ευρώπη: τα προγράμματα Erasmus Without Paper (EWP 2.0), On Line Learning Agreement (OLA+), Blended Erasmus Staff Training (BEST+), Online Quality Assessment Tool for International Cooperation (eQuATIC), κ.ά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι το δεύτερο ΑΕΙ στη χώρας μας, μετά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που αποτελεί μέλος του Δικτύου EUF, γεγονός που μας επιτρέπει να αναπτύξουμε έναν δυναμικό ρόλο στη διαπανεπιστημιακή αυτή ευρωπαϊκή συνομιλία και τις καινοτομίες που έχει τη δυνατότητα να μας προσφέρει. Περισσότερες πληροφορίες: http://uni-foundation.eu/.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΠΕΚΙΝΟΥ
Το Πανεπιστήμιο μας υπέγραψε πρόσφατα Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με το Πανεπιστήμιο της Χημικής Τεχνολογίας του Πεκίνου - Beijing University of Chemical Technology (BUCT), το οποίο μας προσφέρει τη δυνατότητα για τη δημιουργία διμερών ερευνητικών και εκπαιδευτικών συνεργασιών. Το BUCT είναι ένα υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό ίδρυμα, που κατατάσσεται στο 1% των κινεζικών πανεπιστημίων στην ανάπτυξη της έρευνας και την προσέλκυση κονδυλίων, έντεκα (11) καθηγητές του οποίου αποτελούν μέλη της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών. Η υπογραφή του Μνημονίου ήλθε ως αποτέλεσμα της επίσκεψης πενταμελούς αντιπροσωπείας από το BUCT στο Πανεπιστήμιό μας, αποτελούμενη από τον Πρύτανη, Κοσμήτορες και Καθηγητές του Ιδρύματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρωτοβουλία της συγκεκριμένης συνεργασίας προήλθε από το Τμ. Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων (Αγρίνιο) και κυρίως τον Καθηγητή Ευ. Παπαδάκη, που ορίστηκε και «συντονιστής» του Μνημονίου.
Με την ευκαιρία αυτή, σας υπενθυμίζουμε ότι στην πλατφόρμα που δημιουργήθηκε από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων στη διεύθυνση: https://erasmus.upatras.gr/agreements/mou, μέσα από έναν διαδραστικό χάρτη και εύχρηστα φίλτρα αναζήτησης, μπορείτε να αναζητήσετε τα ενεργά Μνημόνια του Ιδρύματός μας ανά Σχολή, φορέα / ίδρυμα συνεργασίας ή χώρα και να αναγνώσετε σε πλήρη μορφή τα υπογεγραμμένα κείμενα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΣ
Πυρασφάλεια
Το επόμενο διάστημα, ιδιαίτερα επικίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιών, έχουμε εξασφαλίσει φύλακες — παρατηρητές οι οποίοι, από τη δεξαμενή της Πανεπιστημιούπολης, παρατηρούν με κιάλια τον περιβάλλοντα χώρο. Σε κάθε περίπτωση, αν υποπέσει στην αντίληψή μας και η παραμικρή ένδειξη πυρκαγιάς, ειδοποιούμε την Πυροσβεστική στο 199 ή τους υπευθύνους για την πυρασφάλεια στα τηλ.: 6985-659740 και 6970-022460.
Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι στην ιστοσελίδα https://www.upatras.gr/el/node/6128 έχουν αναρτηθεί διάγραμμα ενεργειών και σαφείς οδηγίες για την περίπτωση που εκδηλωθεί πυρκαγιά στην Πανεπιστημιούπολη. Το ίδιο διάγραμμα έχει αναρτηθεί σε κοινόχρηστους χώρους, εισόδους κτιρίων κ.λπ. Και βέβαια, αντίστοιχες ενέργειες εφαρμόζονται σε ανάλογες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Τηλέφωνα ανάγκης / επιφυλακής
Τέλος, σας υπενθυμίζουμε τα τηλέφωνα για ώρες ανάγκης στην κοινότητά μας:

  • Την τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης 11771, την οποία μπορείτε να καλείτε επί 24/ώρου βάσεως, από οποιοδήποτε κινητό ή σταθερό τηλέφωνο. Η τηλεφωνική αυτή γραμμή συνδέεται απ’ ευθείας με τους φύλακες του Πανεπιστημίου, για άμεση παροχή βοήθειας.
  • Οι βλάβες μπορούν να ανακοινώνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον αριθμό τηλεφώνου 2610 996666 και κατά τις μη εργάσιμες στην ομάδα επιφυλακής εγκαταστάσεων (τηλέφωνο: 6978188888), επιφυλακής ηλεκτρολόγου (τηλέφ.: 6978188887), επιφυλακής υδραυλικού (τηλέφ.: 6978188886) ή στο τηλέφ.: 2610 996666 (το οποίο θα εκτρέπεται στην ομάδα επιφυλακής εγκαταστάσεων).
  • Οι αριθμοί κλήσης των φυλάκων είναι 6978188881 και 6978188882.
  • Για ό,τι αφορά βλάβες στο Αγρίνιο θα πρέπει να ενημερώνετε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τον κ. Κ. Καρρά, στο τηλ. 2641074127 (kokarras@upatras.gr).

Με αυτό, το 36ο Δελτίο Τύπου, ολοκληρώθηκε η τακτική ενημέρωση της κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18. Για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν θα υπάρξουν περαιτέρω Δελτία Τύπου, θα επανέλθουμε από Σεπτέμβριο.
Ευχόμαστε σε όλες και όλους καλές διακοπές και καλή ξεκούραση!

Πάτρα, 6 Ιουλίου 2018
Από την Πρυτανεία και το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
& Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Πατρών

Responsible: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων