2020-2021

2019 - 2020

 • Προκήρυξη Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2019-2020 στην Ευρώπη https://www.upatras.gr/el/node/8389
 • Προκήρυξη για Πρακτική Άσκηση στις Ελληνικές Αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών ακαδ. έτους 2019-2020 https://www.upatras.gr/el/node/8390
 • Ενημέρωση σχετικά με την Προκήρυξη για Πρακτική Άσκηση σε Ελληνικές Αρχές του ΥΠΕΞ ακαδ. έτους 2019-2020 (μέσω Erasmus+). https://www.upatras.gr/el/node/8748
 • Αποτελέσματα επιλογής συμμετεχόντων στη δράση Erasmus+/KA103 Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2019-2020 εντός ΕΕ. https://www.upatras.gr/el/node/8747

2018 - 2019

2017 - 2018

2016 - 2017

 • Aποτελέσματα Υπ. Εξωτερικών των επιλεγέντων φοιτητών για Πρακτική Άσκηση (Erasmus+) σε Πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό ακαδ. έτους 2016-2017 http://www.upatras.gr/el/node/6214
 • Προκήρυξη Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2016-2017 στην Ευρώπη http://www.upatras.gr/el/node/6065
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων στη Δράση "Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2016/2017" http://www.upatras.gr/el/node/6349
 • Θέσεις Υπ. Εξωτερικών για Πρακτική Άσκηση ERASMUS+ σε Πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό (Ε.Ε & Τουρκία) ακαδ. έτους 2016-2017 http://www.upatras.gr/el/node/6035
 • Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών Σ.Ο.Δ.Ε. για τη Δράση «Θέσεις Υπ. Εξωτερικών για Πρακτική Άσκηση Erasmus+ σε Πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό (Ε.Ε. & Τουρκία) » ακαδ. έτους 2016-2017 http://www.upatras.gr/el/node/6143

2015 - 2016

2014 -2015

 • 1η Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης Υποψηφιότητας στο Πρόγραμμα ERASMUS+ για Πρακτική Άσκηση 2014-2015 http://www.upatras.gr/el/node/4794
 • 2η Πρόσκληση υποβολής αίτησης υποψηφιότητας στο πρόγραμμα ERASMUS+ για Πρακτική Άσκηση 2014-2015 http://www.upatras.gr/el/node/5158
 • Συμπληρωματική προκήρυξη για το Πρόγραμμα Erasmus+ http://www.upatras.gr/el/node/5220