Επιδοτήσεις Ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών

Το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών χορηγεί επιδοτήσεις για το έτος 2019 για ανταλλαγές Καθηγητών, Εμπειρογνωμόνων και ανθρώπων του πολιτισμού.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία για την αίτηση χορήγησης επιδότησης παρέχονται από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών.