Ευρωπαϊκή πύλη «Η Ευρώπη σου»/ "Your Europe"

Προς
• τις Κοσμητείες των Σχολών
• τις Γραμματείες των Τμημάτων
Σας προωθούμε μήνυμα σχετικά με την Ευρωπαϊκή πύλη «Η Ευρώπη σου»/ "Your Europe", που λάβαμε από τη Γεν. Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, για την ενημέρωσή σας.
Από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Τμήμα Γ΄ Τεκμηρίωσης & Διασφάλισης Ποιότητας; ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ; Ελισαβετ Ευθυμίου
Subject: Ευρωπαϊκή πύλη «Η Ευρώπη σου»/ "Your Europe"

Καλησπέρα,

Επικοινωνούμε μαζί σας προκειμένου να ζητήσουμε τη συμβολή σας στην προώθηση προς το ευρύ κοινό της Διαδικτυακής πύλης «Η Ευρώπη σου».

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης αποτελεί τον επίσημο φορέα συγκέντρωσης και διαχείρισης του πληροφοριακού υλικού για την πύλη στη χώρα μας και την περίοδο αυτή πραγματοποιεί καμπάνια επικοινωνίας και ενημέρωσης προς όλα τα αρμόδια Υπουργεία και τους φορείς.
Στο πλαίσιο αυτό της συνεργασίας μας με το ανωτέρω Υπουργείο, θα θέλαμε τη συνδρομή σας ώστε να αναρτηθεί το σχετικό επίσημο banner στις επιμέρους ιστοσελίδες των Τμημάτων των Σχολών του εκπαιδευτικού σας Ιδρύματος, καθώς και λοιπών μονάδων όπως ενδεικτικά αναφέρουμε π.χ. Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, ΔΑΣΤΑ, ΕΛΚΕ, Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας, Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας κλπ.

Τι είναι η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη Σου»

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται κυρίως πραγματικές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν ή να σπουδάσουν σε άλλη χώρα της Ένωσης, ή ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επιθυμούν να μεταφερθούν ή να ανοίξουν υποκατάστημα σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της Ένωσης.

Στο πλαίσιο αυτό σας αποστέλλουμε, συνημμένα τρία (3) αρχεία με το logo της πύλης προκειμένου να επιλέξετε αυτό της αρεσκείας σας και να το αναρτήσετε σε εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα του φορέα σας ή και σε άλλες ιστοσελίδες που διαχειρίζεστε.

To banner θα παραπέμπει στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://europa.eu/youreurope/citizens/index_el.htm

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για το θέμα μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιοι υπάλληλοι:

Σοφία Παπαδάκη: 213-1313115
s.papadaki@ydmed.gov.gr
Μάγδα Βοϊδάκου: 213-1313108
m.voidakou@ydmed.gov.gr

Δεδομένου του περιορισμένου χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της δράσης (μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός), παρακαλούμε για την κατά το δυνατόν συντομότερη θετική ανταπόκρισή σας.

Με εκτίμηση,

Ελισάβετ Ευθυμίου
Προϊσταμένη Τμήματος Γ΄-Τεκμηρίωσης &
Διασφάλισης Ποιότητας
Γεν. Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης
Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ.:151 80 Μαρούσι
Τηλ.: (+30) 210 3443386

Responsible: 
Κοσμητεία ΣΟΕΔΕ
Phone: 
2610969638
Fax: 
2610997245