5η συνάντηση ενδιαφερόμενων μερών του έργου GPP4Growth

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
27/06/2019 - 09:45

Το Πανεπιστήμιο Πατρών σας προσκαλεί στην 5η συνάντηση ενδιαφερόμενων μερών του έργου GPP4Growth που διοργανώνει την 27η Ιουνίου 2019 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Interreg Europe, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με το Πανεπιστήμιο Πατρών και συγκεκριμένα το «Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων & Τηλεματικής» να συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος.

Στο συγκεκριμένο έργο συμμετέχουν 9 εταίροι από 9 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Βέλγιο, Ισπανία, Λετονία, Βουλγαρία, Ιρλανδία, Μάλτα) και στόχο έχει τη βελτίωση και εφαρμογή πολιτικών που προωθούν την οικολογική καινοτομία και την πράσινη ανάπτυξη μέσω Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων (ΠΔΣ). Απώτερος στόχος του έργου είναι η αύξηση κατά 7% του αριθμού των επιχειρήσεων στις περιφέρεις των εταίρων που ενσωματώνουν περιβαλλοντικά κριτήρια κατά την παραγωγή αγαθών ή/και κατά την παροχή προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.

Στο παραπάνω πλαίσιο διενεργείται η 5η συνάντηση ενδιαφερομένων μερών του έργου.

Θεωρούμε πως δια της συμμετοχής του φορέα σας καθώς και της δική σας προσωπικά (ή εκπροσώπου σας που θα ορίσετε, εάν εσείς δεν μπορείτε) θα προκύψουν πολλαπλά σημαντικά οφέλη, τόσο σχετικά με τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και τη βελτίωσή τους μέσα από το δικό σας σχολιασμό, όσο και μέσω της επαφής με άλλους ενδιαφερόμενους παράγοντες της περιοχής, προκειμένου να προωθηθούν από κοινού οι διάφορες λύσεις.

Το πρόγραμμα και τα θέματα που θα παρουσιαστούν, μπορείτε να τα δείτε στην ατζέντα της ημερίδας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παρευρεθείτε στην ημερίδα (εσείς ή / και εκπρόσωπος του φορέα σας), παρακαλώ ενημερώστε μας σχετικά στέλνοντας email στο vmantadaki@upatras.gr με τίτλο «Ημερίδα GPP4Growth» και κείμενο το ονοματεπώνυμό σας και την ιδιότητά σας.