Η Γενική Διεύθυνση Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων συντονίζει και προγραμματίζει τη δράση των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων της με σκοπό τη μεθοδικότερη και αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου τους.

Directorate of Administration Services

Directorate of Education and Research Affairs

Directorate of Publications

Campus Security and Superintendency Department (in Greek)

Department of International Affairs

Head

Acting Director: Marina Korfiati, tel. +30 2610 997978, e-mail: korfiati@upatras.gr

Address

Building A’
Campus
265 04 Patras
Greece