ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

Πάτρα,  30 /07 /2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

 

Ανακοινώνεται ότι οι Υπηρεσίες, Γραμματείες και οι λοιπές υπηρεσιακές μονάδες του Πανεπιστημίου Πατρών δεν θα λειτουργήσουν από Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019 έως και την Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019.

Κατά το ως άνω διάστημα, θα λειτουργήσει μία (1) ημέρα ήτοι τη Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019, κατά τις εργάσιμες ώρες, το Τμήμα Πρωτοκόλλου Διεκπεραίωσης και Αρχείου (Ισόγειο –Αίθριο κτιρίου Α' Διοίκησης, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610 996628-996651), στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν τα έγγραφα και την πάσης φύσεως αλληλογραφία τους, που απευθύνεται προς το Πανεπιστήμιο Πατρών, τις υπηρεσίες και τα συλλογικά όργανα του Ιδρύματος.

 

Τηλέφωνα ανάγκης /επιφυλακής

  • Τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης:11771
  • Φύλακες στα τηλέφωνα:6978188881 και 6978188882
  • Βλάβες των εγκαταστάσεων και των δικτύων στο τηλέφωνο: 2610- 996666
    (εργάσιμες ημέρες και ώρες) ή στην ομάδα επιφυλακής στο τηλέφωνο 6978188888 (τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες)
  • Παρατηρητές/πυρασφάλεια 6985659740 και 6970022460

 

 

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ

 ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ Ε. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ