Το Αυτοτελές Τμήμα Συνεδριακού Κέντρου, Μουσείων και συναφών δομών επιδιώκει τη  μέριμνα για την οργάνωση, συντονισμό και προώθηση θεμάτων που αφορούν στην εύρυθμη διοικητική λειτουργία του Συνεδριακού & Πολιτιστικού Κέντρου, των Μουσείων, του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου και των λοιπών συναφών δομών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Την προβολή και ενημέρωση των υπηρεσιών, μελών και φορέων για τα προγράμματα και τις εν γένει δραστηριότητες, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκθέσεις και επισκέψεις, την ηλεκτρονική καταγραφή, τεκμηρίωση και τήρηση αρχείου του υλικού συλλογών, τη μέριμνα για την ανάπτυξη δράσεων και προώθηση συνεργασιών με αρμόδιους κρατικούς ή άλλους φορείς, τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής συνεδριακών εκδηλώσεων, καθώς και των ακαδημαϊκών υπευθύνων των δομών αρμοδιότητάς του και όσες αρμοδιότητες του ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος.

Head
Head: Kateli Eftychia, tel. +30 2610 996734 email: kateli@upatras.gr

Personnel of Conference and Cultural Center
Nikolopoulou Georgia, tel. +30 2610 969885 email: geonikolop@upatras.gr
Anagnostopoulos Nikolaos, tel. +30 2610 969854, email: nanagno@upatras.gr
Vasilopoulos Theodoros, tel. +30 2610969854, email: thvasilo@upatras.gr
Georgoulas Ioannis, tel. +30 2610 969854, email: georgoulas@upatras.gr

Personnel of Museum of Science and Technology
Theologi – Gkouti Panagiota: tel. +30 2610969973, email: stmuseum@upatras.gr
Mystakidis Stylianos: tel.+30  2610996732, email: smyst@upatras.gr
Pylarinou Athina: tel. +30 2610969972, email: aph@upatras.gr

Personnel of University Sports Centre
Vasilakopoulos Georgios: tel. +30 2610997751, email: geovasilako@upatras.gr
Sorra Angeliki: tel. +30 2610993055, email: asorra@upatras.gr

Address

Campus
265 04 Patras
Greece