ΝΕΟ- Πρόγραμμα Ορκωμοσίας Προπτυχιακών Φοιτητών

Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα των Τελετών Ορκωμοσίας των προπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας, της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2019.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχουν αλλαγές που αφορούν στον αριθμό των τελετών των Τμημάτων :

   - Οικονομικών Επιστημών

   - Πολιτικών Μηχανικών

Σας επισημαίνουμε δε, ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στις καθορισθείσες ημερομηνίες διεξαγωγής των τελετών ορκωμοσίας κάθε Τμήματος.

Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τις Γραμματείες των αντιστοίχων Τμημάτων: http://www.upatras.gr/el/departments

Responsible: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας & Εκδηλώσεων