Ανακοίνωση Παράτασης Ημερομηνιών Υποβολής Δικαιολογητικών για Θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών