ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2020-2024

Στον παρόντα ιστότοπο φιλοξενούνται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, ανακοινώσεις, αποφάσεις και έγγραφα που αφορούν την Προκήρυξη και τις εκλογικές διαδικασίες ανάδειξης του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πατρών για τη  θητεία από 1.9.2020 έως 31.8.2024.

Τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν και ενημερώνονται άμεσα για τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας, τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, τις υποψηφιότητες με τα στοιχεία που τις συνοδεύουν, την ανακήρυξη των υποψηφίων, αλλά και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας όπως αυτά θα ανακοινώνονται από την αρμόδια Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Επίσης, για τη διευκόλυνση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στον παρόντα ιστότοπο έχει αναρτηθεί η σχετική νομοθεσία που διέπει την εκλογή και ανάδειξη των υποψηφίων στα ανωτέρω αξιώματα, η οποία τηρείται και εφαρμόζεται.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ:

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Παν. Πατρών

Υπόδειγμα Έντυπης Αίτησης Δήλωσης Υποψηφιότητας (doc) (pdf)

Υπόδειγμα Έντυπης Υπεύθυνης Δήλωσης Αντιπρύτανη (doc) (pdf)

Υπόδειγμα Έντυπης Υπεύθυνης Δήλωσης Πρύτανη (doc) (pdf)

Υπόδειγμα Ηλεκτρονικής Αίτησης Δήλωσης Υποψηφιότητας (doc) (pdf)

ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού Παν. Πατρών 2019

ΦΕΚ 4690/2020

ΦΕΚ 4692/2020

ΚΥΑ Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

 

Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

 
   

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

Ανακήρυξη Υποψηφίων για την Ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων και
Κατάρτιση Ενιαίου Ψηφοδελτίου ανά Υποψήφιο Συνδυασμό

Απόφαση ΚΕΕ για Ορισμό Διαχειριστή
Ενημέρωση Εκλεκτόρων Πρυτανικών Εκλογών

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ:
Αθανασόπουλος Αναστάσιος
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ:
1.    Αργυρίου Αθανάσιος
2.    Βαγενάς Δημήτριος
3.    Σκόδρας Αθανάσιος
4.    Υφαντή Αμαλία

Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ:
Καραμάνος Νικόλαος
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ:
1.    Ζολώτα Βασιλική
2.    Αλεξανδρίδης Αντώνιος
3.    Γιαννακόπουλος Νικόλαος
4.    Μούρτζης Δημήτριος

Γ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ:
Μπούρας Χρήστος
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ:
1.    Δημόπουλος Παναγιώτης
2.    Μαντζαβίνος Διονύσιος
3.    Μαραγκός Μάρκος
4.    Σκούρας Δημήτριος

Δ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ:
Παπαθεοδώρου Γεώργιος
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ:
1.    Κροντηράς Χριστόφορος
2.    Νικολάου Γεώργιος
3.    Τατάκης Εμμανουήλ
4.    Αντιμησιάρη Σοφία

Ε. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ:
Χριστόπουλος Θεόδωρος
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ:
1.    Κάκκος Σταύρος
2.    Κουτσογιάννης Κωνσταντίνος
3.    Μαργιωλάκη Ειρήνη
4.    Χασιακός Αθανάσιος