ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ COVID-19»

   3.000,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

   Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

   στο κεντρικό πρωτόκολλο