Απολογιστική Εκθεση της Επιτροπής για την Εκπαιδευτική λειτουργία του Πανεπιστημίου στις συνθήκες της Επιδημίας COIVID - 19