Δελτίο Τύπου / 15.01.21

Δελτίο Τύπου

Πάτρα, 15/1/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΙ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ Η  ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΥΛΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ  ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ - Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΖΗΤΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ΄ αριθ. 181/14.1.2021 συνεδρίασή της συζήτησε διεξοδικά το μείζον θέμα Φύλαξης και Προστασίας των Πανεπιστημίων επί τη βάσει του προς ψήφιση  νομοσχεδίου του Υπ. Παιδείας περί σύστασης Ομάδων Προστασίας και Φύλαξης των ΑΕΙ. Μετά  το πέρας της συζήτησης η Σύγκλητος απεφάσισε ομοφώνως ότι υπό τις παρούσες συνθήκες χρειάζεται Υπηρεσία Προστασίας και Φύλαξης των Πανεπιστημίων, χωρίς όμως αυτή να έχει στην δικαιοδοσία της προανακριτικές αρμοδιότητες και να μην υπάγεται στην Αστυνομία. Οι εν λόγω Ομάδες  πρέπει να υπάγoνται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία της Συγκλήτου ή του Πρύτανη. Στην απόφαση της Συγκλήτου επισημαίνεται επίσης, ότι η συγκεκριμένη Υπηρεσία, πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένη για να μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες συνθήκες του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και να μπορεί να αποτρέπει παρεμβατικές ενέργειες. Αναποτελεσματικά χαρακτηρίστηκαν μέσα όπως, η ελεγχόμενη πρόσβαση, οι κάρτες εισόδου κ.α. καθότι δεν εκκρίθηκαν ότι θα προσφέρουν ιδιαίτερα, ενώ αντιθέτως θα δημιουργήσουν μεγαλύτερο θόρυβο. Επίσης, άνευ νοήματος κρίθηκε και  η αυστηροποίηση των πειθαρχικών ποινών όταν αυτές δεν εφαρμόζονται. Αντιδεοντολογικό με βάση την υφιστάμενη κουλτούρα των Πανεπιστημίων και αντιπαραγωγικό χαρακτηρίστηκε το σχήμα Ομάδων Προστασίας και Φύλαξης που να υπάγεται στην Αστυνομία. Η Αστυνομία δεν χρειάζεται στα Πανεπιστήμια γιατί η παρουσία της δεν  θα βοηθούσε σε τίποτα και μάλλον θα όξυνε τα προβλήματα. Με βάση τα παραπάνω, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών, καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει την σχετική διάταξη.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΟΛΕΓΙΩΝ
Παράλληλα η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών με κατά πλειοψηφία απόφαση εκφράζει τη διαφωνία της με τη νομοθέτηση από το Υπουργείο Παιδείας βάσει της οποίας παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής των αποφοίτων Κολεγίων από τα Επιμελητήρια (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Τ.Ε.Ε., Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Ο.Ε.Ε) και μάλιστα χωρίς εξετάσεις, όπως συμβαίνει με τους αποφοίτους των Ελληνικών ΑΕΙ, προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμα του Μηχανικού, Γεωτεχνικού και Οικονομολόγου στην Ελλάδα. Διαμαρτυρόμαστε έντονα τόσο για την επιλεκτική ευαισθησία της Ελληνικής Πολιτείας ως προς την εναρμόνιση με τις Κοινοτικές Οδηγίες, όσο και για την υποβάθμιση του επιστημονικού κύρους των Μηχανικών, Γεωτεχνικών και Οικονομολόγων και την υποτίμηση των τίτλων σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και μάλιστα αιφνιδιαστικά χωρίς προηγούμενη διαβούλευση. Δηλώνουμε ότι θα υπερασπιστούμε τη δημόσια, δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση, το ενιαίο αδιάσπαστο πενταετές δίπλωμα μηχανικού και γεωπόνου και τις διεθνώς αναγνωρισμένες καλές πρακτικές του κλάδου που απαιτούν σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου για την απονομή της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών καλεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να αποσύρει την εν λόγω διάταξη και δηλώνει ότι θα συνεργαστεί με τα Επιμελητήρια (Τ.Ε.Ε., ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και Ο.Ε.Ε) σε όλες τις ενέργειες που θα αναλάβουν για να μην προχωρήσει η εγγραφή των αποφοίτων Κολλεγίων στα επιμελητήρια μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας.

ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ  Η ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ' αριθ. 180/29.12.2020 έκτακτη συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Καθηγητή Δ. Μαντζαβίνου, την τρέχουσα υγειονομική κρίση, τις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας Covid-19, καθώς και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, αποφάσισε ομόφωνα τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων κατά την εξεταστική περίοδο χειμερινού εξαμήνου του  Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. https://www.upatras.gr/el/node/9793

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Σύμφωνα με το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Γεωλογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, η περιοχή του Δυτ. Κορινθιακού βρίσκεται σε  κατάσταση έντονης σεισμικής δραστηριότητας από τις αρχές Δεκεμβρίου 2020. Η δραστηριότητα αυτή εκδηλώνεται με σεισμούς μικρού έως μεσαίου μεγέθους οι οποίοι εντοπίζονται κυρίως στη βόρεια ακτή του Δυτ. Κορινθιακού. Το Εργαστήριο Σεισμολογίας, παρακολουθεί την εξέλιξη της σεισμικότητας στην περιοχή μέσω του δικτύου σεισμογράφων που διαθέτει. Συγκεκριμένα όπως υποστηρίζει η ανακοίνωση του Εργαστηρίου, η ημερήσια καταγραφή σεισμικότητας από το σεισμολογικό σταθμό της Σεργούλας, έδειξε πως σεισμός της Κροατίας που έγινε την 29η Δεκεμβρίου 2020, περίπου 11:19 UTC  επηρέασε την περιοχή αφού κατεγράφη έντονη αύξηση της σεισμικής δραστηριότητας, αμέσως μετά τη διέλευση των κυμάτων του συγκεκριμένου σεισμού. Έως τώρα, δεν παρατηρείται ενεργοποίηση κάποιου άλλου ρήγματος στην ευρύτερη περιοχή. Η σεισμική ακολουθία μπορεί να συνεχιστεί  με μικρούς  σεισμούς ώστε να υπάρξει σταδιακή εκτόνωση ή να  προκαλέσει ακόμα και  σεισμό της τάξεως των 5 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Σας ενημερώνουμε ότι στο Πανεπιστήμιο είναι σε εξέλιξη οι κάτωθι υπηρεσίες / εργολαβίες που καλύπτουν όλες τις πόλεις στις οποίες υπάρχουν εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου:

1. Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών σε Η/Μ εγκαταστάσεις
2.Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών εγκαταστάσεων κλιματισμού – αυτόνομων κλιματιστικών εγκαταστάσεων διαιρούμενου τύπου και ψυκτικών θαλάμων
3. Ξυλουργικές υπηρεσίες συντήρησης
4. Σιδηρουργικές υπηρεσίες συντήρησης
5. Συντήρηση – αντικατάσταση υαλοπινάκων
6. Μυοκτονία, Οφιοαπώθηση , Μικροβιακή απολύμανση   όλων   των W.C.  και  Απεντομώσεις – Απολυμάνσεις
7. Υπηρεσία μεταφορών
8. Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των ανελκυστήρων
Η ενημέρωση του Τμήματος Συντήρησης, που αφορά στην αποκατάσταση βλαβών που εμπίπτουν στα παραπάνω, γίνεται τηλεφωνικά στον αριθμό 2610 996666 (εσωτ. 6666). Τα αιτήματα για νέες εργασίες, ανακαινίσεις, εγκατάσταση σκιάστρων σε χώρους πλην γραφείων κ.λπ. αποστέλλονται κατόπιν αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων και μέσω του κεντρικού πρωτοκόλλου προς την Γεν. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Προγραμματισμού και Δικτύων. Υπενθυμίζεται ότι η προμήθεια νέων κλιματιστικών σε γραφεία και οι ανακαινίσεις δαπέδων από laminate επιβαρύνουν τους Τ.Π. των Τμημάτων.

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΔΙΒΙΜ
Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει το αμέσως επόμενο διάστημα τα ακόλουθα εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα

  • Management Κρίσεων και Αλλαγών
  • Λογιστική και Επιχειρήσεις – ACCOUNTING AND BUSINESS
  • Εξειδικευμένα Προγράμματα Φυσικοθεραπείας
  • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
  • Performance: Θεωρία και πρακτική εφαρμογή

Δείτε επιπλέον πληροφορίες για τα προγράμματα στην ιστοσελίδα του Κέντρου https://kedivim.upatras.gr/e-learning/ ή ζητήστε επιπλέον πληροφορίες με e-mail kedivim@upatras.gr ή τηλεφωνικά 2610.99.66.39

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΠΕΘΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ: ΠΑΤΡΑ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ
Το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών και η Δραματική Σχολή του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με κεντρικό άξονα την παρουσία τους στην Πάτρα και την ανάδειξη του ρόλου τους στο κοινωνικό και πολιτιστικό τοπίο της πόλης.
Πρώτη δράση σε αυτό το πλαίσιο είναι η ανάληψη εκ μέρους του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Φιλοσοφίας του μαθήματος της φιλοσοφίας στη Δραματική Σχολή, μάθημα που εντάχθηκε για πρώτη φορά στο πρόγραμμα σπουδών της. Θα ακολουθήσουν κοινές δράσεις των δύο εταίρων και των φοιτητών/τριών τους για το ευρύ κοινό της Πάτρας.
Πιστεύουμε ότι μια τέτοια συνεργασία, πέρα από τον άμεσο αντίκτυπό της στους ίδιους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, θα συμβάλει στο να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο η Πόλη της Πάτρας αντιμετωπίζει τους σημαντικούς εκπαιδευτικούς θεσμούς που φιλοξενεί και με τον οποίο αυτοί οι θεσμοί ανταποδίδουν τη φιλοξενία της.  

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

  • ΣΥΝΕΔΡΙΟ EUandU - «Η επιστήμη και η καινοτομία στην καθημερινή μας ζωή»

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει στο διαδικτυακό Συνέδριο EUandU, που διοργανώνεται από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021, στις 9:30 π.μ. Βασικό θέμα του συνεδρίου είναι η έρευνα, η τεχνολογία και η καινοτομία στην Υγεία, στο Περιβάλλον, στην Παιδεία και στην καθημερινότητα του πολίτη, ενώ οι θεματικοί πυλώνες του θα αφορούν στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τη Μετάβαση στην Ψηφιακή Εποχή, την Ιατρική και Βιοϊατρική Έρευνα.
Κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου θα είναι ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς. Στις εργασίες θα συμμετάσχουν επίσης η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Αρμόδια για την Καινοτομία, Έρευνα, Πολιτισμό, Εκπαίδευση, Μαρίγια Γκαμπριέλ, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, και ο Υφυπουργός Έρευνας & Τεχνολογίας, Χρίστος Δήμας. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Γιώργος Μαρκοπουλιώτης.
Στο πρώτο μέρος του Συνεδρίου οι  κ.κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, καθηγητής, Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ), Νεκτάριος Ταβερναράκης, καθηγητής, εκλεγμένος Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του European Research Council (ERC), Πρόεδρος ΔΣ του  Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και  Ιωάννης Βασιλείου, ομότιμος καθηγητής, Διευθυντής και Πρόεδρος ΔΣ του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΠΙΣΕΥ) θα παρουσιάσουν και συζητήσουν βραβευμένα, χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ,  προγράμματα έρευνας και σχετικά έργα. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Φοίβη Κουντούρη, καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εκλεγμένη Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Ένωσης Οικονομολόγων Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (EAERE).
Το συνέδριο θα παρουσιάσει και συντονίσει η δημοσιογράφος Έλενα Παπαδημητρίου.
Στο δεύτερο μέρος του συνεδρίου καθηγητές και ερευνητές του πανεπιστημίου μας θα παρουσιάσουν έργα τους στους παραπάνω θεματικού πυλώνες του Συνεδρίου. Κατά την  διάρκεια του συνεδρίου θα λάβει χώρα διαδραστικό διαδικτυακό παιχνίδι μεταξύ των συνέδρων, ενώ στο τέλος του συνεδρίου θα αναδειχθεί ένας νικητής ο οποίος θα κερδίσει ταξίδι γνωριμίας με τους θεσμούς της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες.
Για τη διαδικτυακή παρακολούθηση και συμμετοχή στο συνέδριο, η εγγραφή είναι απαραίτητη. Κάντε την εγγραφή σας ΕΔΩ

  • Webinar: «Η πορεία της πανδημίας COVID-19 και οι προοπτικές που δημιουργούνται με τον εμβολιασμό»

Το Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής (αποτελούμενο από τα μέλη ΔΕΠ των Εργαστηρίων Υγιεινής των Ιατρικών Σχολών της χώρας) οργανώνει διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «Η πορεία της πανδημίας COVID-19 και οι προοπτικές που δημιουργούνται με τον εμβολιασμό». Η ημερίδα θα λάβει χώρα την Παρασκευή 15/1/2021, ώρες 15.00-20.30. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και υπάρχει δυνατότητα χορήγησης πιστοποιητικού παρακολούθησης. Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου θα είναι η Ελληνική, ωστόσο κάποιοι από τους εκπροσώπους των διεθνών και Ευρωπαϊκών οργανισμών θα μιλήσουν στα Aγγλικά. Θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων και χρόνος για συζήτηση σε αρκετές από τις συνεδρίες. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και εγγραφές στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.conferre.tv/covid19vaccine

  • Food Loss and Waste International Workshop - «Η επόμενη ημέρα: Η πρόληψη της σπατάλης τροφίμων μετά την πανδημία»

Το Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αγροτικού Χώρου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 (17:00- 20:30) διαδικτυακό International Workshop για την απώλεια και σπατάλη τροφίμων.Το International Workshop με τίτλο: «Η επόμενη ημέρα: Η πρόληψη της σπατάλης τροφίμων μετά την πανδημία» πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ.  Το Workshop εστιάζει στο φαινόμενο της σπατάλης τροφίμων και παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τη πρόληψη της σπατάλης, καλές πρακτικές και επιτυχημένες προσεγγίσεις που αφορούν όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες από διαφορετικές χώρες και επιστημονικές περιοχές θα αναλύσουν και συζητήσουν αποτελέσματα ερευνών καθώς και σύγχρονες προσεγγίσεις και μεθόδους για τη μείωση της απώλειας και της σπατάλης τροφίμων. Η παρακολούθηση του workshop είναι δωρεάν και οι συμμετέχοντες θα λάβουν «Βεβαίωση παρακολούθησης». Δήλωση Συμμετοχής – Εγγραφή (Δωρεάν):https://upatras-gr.zoom.us/webinar/register/WN_6odZis49QjOCpB_ikYdH4A
 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών συγχαίρει τον κ. Νικόλαο Καραμάνο, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου μας, ο οποίος εξελέγη στη θέση του Αντιπροέδρου της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας - International Society for Matrix Biology για τη διετία 2021-2022, και στη συνέχεια στη θέση του Πρόεδρου αυτής για τη διετία 2023-2024. Τέτοιου είδους διακρίσεις συντελούν στην αναγνώριση του επιστημονικού έργου που πραγματοποιείται στο Τμήμα Χημείας και προβάλουν με τον καλύτερο τρόπο το Τμήμα Χημείας, τη Σχολή Θετικών Επιστημών και το Πανεπιστήμιο Πατρών στον Διεθνή Επιστημονικό χώρο.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

  • Περιοδικό Πανεπιστημίου Πατρών «@UP»

Κυκλοφόρησε η κεντρική έκδοση του Πανεπιστημίου Πατρών «@UP» τεύχος Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020, η οποία περιλαμβάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη εφ΄ όλης της ύλης του Πρύτανη στον αρχισυντάκτη του περιοδικού, εκτενές αφιέρωμα στην Βραδιά Ερευνητή που φέτος πήρε τη μορφή μιας διαδικτυακής εβδομάδας εκδηλώσεων, και άλλη πλούσια ύλη. Να σημειωθεί ότι αυτό είναι το τελευταίο τεύχος που κυκλοφορεί από την επιτροπή, που είχε την ευθύνη της έκδοσης από τα πρώτα της βήματα τον Ιανουάριο του 2014, και έκλεισε θητεία επτά χρόνων. Η νέα επιτροπή έκδοσης, δουλεύει ήδη ώστε να έχετε στα χέρια σας από το επόμενο τεύχος μια ανανεωμένη έκδοση που θα εντείνει τους δεσμούς του @UP με το Πανεπιστήμιο Πατρών και την περιοχή της Πάτρας. Αναζητείστε το περιοδικό ψηφιακά στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος (https://www.upatras.gr/el/up)

  • Ανα-ΜΕΤ-άδοση τεύχος 23

Από το «Μουσείο Επιστημών & Τεχνολογίας» (ΜΕΤ) κυκλοφόρησε το τεύχος 15 (Δεκέμβριος 2020 – Ιανουάριος 2021) του Ενημερωτικού Δελτίου «Ανα-ΜΕΤ-άδοση», όπου παρουσιάζονται οι δράσεις του ΜΕΤ. Το τεύχος είναι διαθέσιμο εδώ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΝΑΓΚΗΣ / ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ
Τα τηλέφωνα για ώρες ανάγκης στην κοινότητά μας είναι:

- 11771, τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης, την οποία μπορείτε να καλείτε επί 24/ώρου βάσεως, από οποιοδήποτε κινητό ή σταθερό τηλέφωνο (εντός νομού Αχαΐας). Η τηλεφωνική αυτή γραμμή συνδέεται απ' ευθείας με τους φύλακες του Πανεπιστημίου, για άμεση παροχή βοήθειας.
- Οι βλάβες μπορούν να ανακοινώνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον αριθμό τηλεφώνου 2610 996666 και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες στην ομάδα επιφυλακής εγκαταστάσεων (τηλέφωνο:6978188888) ή στο τηλέφ.: 2610 996666 (το οποίο θα εκτρέπεται στην ομάδα επιφυλακής εγκαταστάσεων). Οι βλάβες τηλεφώνων και δικτυακών υποδομών δηλώνονται στο τηλέφωνο 6982961126 της επιφυλακής δικτύων.
- Οι αριθμοί κλήσης των φυλάκων είναι 6978188881 και 6978188882 (εντός και εκτός νομού Αχαΐας).
Για ό,τι αφορά βλάβες στο Αγρίνιο θα πρέπει να ενημερώνετε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τον κ. Κ. Καρρά, στο τηλ. 2641074127 (kokarras@upatras.gr).

Από το Γραφείο Επικοινωνίας Τύπου