ERASMUS+ Προκήρυξη για την κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση ακαδ.έτους 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ 2020-2021 η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει την κινητικότητα του προσωπικού του Ιδρύματός μας για επιμόρφωση σε Πανεπιστήμια/φορείς της Ευρώπης (δράση Erasmus+ ΚΑ103 / Staff Mobility for Training).
Η διάρκεια της επιμόρφωσης θα περιλαμβάνει 2-5 ημέρες δραστηριότητας (και 2 ημέρες ταξιδίου) σε θέσεις αντίστοιχες των εδώ καθηκόντων. Οι θέσεις επιμόρφωσης για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος έχουν ως εξής:

 

Κατηγορια Προσωπικου Αριθμος Θεσεων
Διοικητικοί Υπάλληλοι 19
Μέλη ΔΕΠ 2
Μέλη ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ 2

Η αξιολόγηση και κατάταξη των αιτήσεων των ενδιαφερομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια για κάθε κατηγορία προσωπικού και μόνο εφόσον οι αιτούμενοι γνωρίζουν αποδεδειγμένα τη γλώσσα επιμόρφωσης (επίπεδο γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2).
Κριτήρια Μοριοδότησης:
• Διοικητικοί Υπάλληλοι: http://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/criteria-admin-staff.pdf
• ΔΕΠ/ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ:https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/announcements/kritiria...

 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ: Το προσωπικό που μετακινείται για επιμόρφωση λαμβάνει ένα ποσό επιχορήγησης ως συνεισφορά στις δαπάνες ταξιδίου και στις δαπάνες διαβίωσης.

Δαπάνες ταξιδίου: Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο προέλευσης του συμμετέχοντα και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4).

Δαπάνες διαβίωσης: Η επιχορήγηση των ατομικών δαπανών καλύπτει και τις ημέρες μετακίνησης, εφόσον αυτές δεν συμπίπτουν με τις ημέρες δραστηριότητας. (επισυναπτόμενο "posa_2020-2021.pdf")

Στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης προβλέπεται η καταβολή επιχορήγησης (80% πριν την αναχώρηση και 20%με την επιστροφή) και εφόσον οι δικαιούχοι έχουν ανταποκριθεί εγκαίρως στις υποχρεώσεις τους.

Για τη συμμετοχή σας στη συγκεκριμένη δράση καλείστε:
• είτε να αναζητήσετε στο διαδίκτυο (http://staffmobility.eu/staff-week-search) οργανωμένες εκπαιδευτικές εβδομάδες (Staff training weeks σε πανεπιστήμια/φορείς της Ευρώπης και να υποβάλλετε τις αιτήσεις ανάλογα με τις καταληκτικές ημερομηνίες που θέτουν τα Πανεπιστήμια Υποδοχής
• είτε να οργανώσετε οι ίδιοι μια μεμονωμένη επίσκεψη επικοινωνώντας με το αντίστοιχο Ίδρυμα/φορέα.

Σημαντική σημείωση:
Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των κινητικοτήτων θα πρέπει να ξεκινά όχι νωρίτερα από αρχές Απριλίου 2021 και 
το αργότερο έως 31/10/2021.

Δεδομένης της ευμεταβλητότητας των συνθηκών λόγω Covid-19, κατά την οργάνωση του ταξιδιού τους, οι μετακινούμενοι πρέπει να λάβουν υπόψιν τους τα παρακάτω:
1. Να βρίσκονται σε επαφή με την πρεσβεία της Ελλάδας στη χώρα υποδοχής.
2. Να είναι ενημερωμένοι για τα ταξιδιωτικά πρωτόκολλα, που ισχύουν στη χώρα υποδοχής. 

Η πανδημία έχει δημιουργήσει αναπόφευκτα νέες συνθήκες και για το Erasmus+. Κατά συνέπεια, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη δυνατότητα πραγματοποίησης της εικονικής κινητικότητας  από την Ελλάδα (virtual mobility), εφόσον οι εξελίξεις  δεν επιτρέψουν τη φυσική κινητικότητα. 

Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες είναι σημαντικό να γνωρίζουν τα εξής:
-η εικονική κινητικότητα δεν επιχορηγείται
-οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους  για την πραγματοποίηση εικονικής κινητικότητας στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων μέσω email στο llp.outgoing@upatras.gr και στη συνέχεια θα λάβουν από πλευράς μας τις σχετικές οδηγίες και τα απαραίτητα έγγραφα.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Erasmus+ : https://erasmus.upatras.gr/ αφού πρώτα δημιουργήσετε το προφίλ σας εισάγοντας τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο UPnet (username και password).

(καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 31/03/2021).

Responsible: 
κα Γκέλυ Παυλοπούλου
Phone: 
2610 996610