Ενημέρωση για εγγραφή νέων φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών

Η εγγραφή των νέων φοιτητών πραγματοποιείται σε 2 φάσεις: πρώτα, στην εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eregister.it.minedu.gov.gr/) και στη συνέχεια, στην εφαρμογή του Πανεπιστημίου Πατρών (https://www.upatras.gr/foitites/protoeteis/). Προς το παρόν, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Όταν ξεκινήσει, θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

Σας παροτρύνουμε, ωστόσο, να ελέγχετε τακτικά τον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, https://www.minedu.gov.gr/, και τον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πατρών.