Ενημερωτική ημερίδα για την συμμετοχή της Ελλάδας στο ESRF – προκαταρκτικό πρόγραμμα, 06/05/2022

Το προκαταρκτικό πρόγραμμα της ενημερωτικής ημερίδας με τίτλο “ESRF Information Day: The Use of Synchrotron Radiation in Science” το οποίο συνδιοργανώνεται από το ESRF, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Greek Synchrotron Users Network (GrSUN) και θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαϊου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι διαθέσιμο εδώ.

Προγραμματίζεται μία υβριδική ενημερωτική ημερίδα με φυσική και διαδικτυακή συμμετοχή επιστημόνων του ESRF, ξενάγηση σε επιλεγμένες εγκαταστάσεις και επίδειξη πειραμάτων. H ημερίδα θα γίνει σε πανελλαδική κλίμακα μέσω αναμετάδοσης στους διαφορετικούς φορείς που συμμετέχουν στην συγκεκριμένη δράση.

Περισσότερες πληροφορίες για αυτήν την εκδήλωση θα ακολουθήσουν σε επόμενη ενημέρωση.

Ο Πρύτανης

Χ. Ι. Μπούρας