Επιμορφωτικά Προγράμματα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Π. – Έναρξη Νέων Τμημάτων

Στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών- Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Π.
ξεκινούν νέα τμήματα, στα ακόλουθα επιμορφωτικά προγράμματα:

ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – https://kedivim.upatras.gr/learning-field/fine-arts/

•    Θεατρική Πράξη: Τέχνη και Δημιουργικότητα
•    Τέχνη και Διαφορετικότητα
•    Performance: Θεωρία και Πρακτική Εφαρμογή

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – https://kedivim.upatras.gr/learning-field/education/

•    Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
•    Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
•    Σχολική Ψυχολογία
•    Αυτισμός: Κατανόηση, Εκπαίδευση και Παρέμβαση
•    Εκπαιδευτική Ρομποτική – STEM ΚΑΙ CODING
•    Ειδική Αγωγή
•    Επιμόρφωση στην Αγωγή Υγείας
•    Κατάρτιση σε Κρίσιμους Τομείς της Δημόσιας Υγείας
•    Performance: Θεωρία και Πρακτική Εφαρμογή
•    Τέχνη και Διαφορετικότητα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ – https://kedivim.upatras.gr/learning-field/public-health/

•    Εκπαίδευση στην Επείγουσα Ιατρική για το Προσωπικό Μονάδων Υγείας
•    Εκπαίδευση Φροντιστών Χρόνιων Πασχόντων στην Κοινότητα
•    Κατάρτιση σε Κρίσιμους Τομείς της Δημόσιας Υγείας
•    Επιμόρφωση στην Αγωγή Υγείας

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – https://kedivim.upatras.gr/learning-field/business-management/

•    Βασικές Αρχές στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
•    Management Κρίσεων και Αλλαγών
•    Διοίκηση Μονάδων Υγείας
•    Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ – https://kedivim.upatras.gr/learning-field/business-management/maritime-studies/

•    Δίπλωμα Ναυλομεσιτών
•    Ναυτιλιακά Οικονομικά
•    Logistics & Διοίκηση Μεταφορών
•    Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού στη Ναυτιλία

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ – https://kedivim.upatras.gr/learning-field/science-and-mathematics/

•    Ανάλυση Επικινδυνότητας (RiskAnalysis) Στη Βιομηχανία Τροφίμων

ΓΕΩΠΟΝΙΑ – https://kedivim.upatras.gr/learning-field/agriculture/

•    Κατάρτιση αγροτών και παραγωγών στις τεχνολογίες αιχμής (cutting edge) στον αγροτικό τομέα. Ψηφιακός μετασχηματισμός και γεωργική παραγωγή

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – https://kedivim.upatras.gr/learning-field/services/

•    Η ποιότητα των υπηρεσιών στη φιλοξενία και την εστίαση: Διοίκηση λειτουργιών, ψηφιακή παρουσία, ανάπτυξη και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού
•    Επαγγελματικά Αγγλικά
•    Professional English – IELTS

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – https://kedivim.upatras.gr/learning-field/ict/

•    Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής
•    Προχωρημένες Δεξιότητες Πληροφορικής

Δείτε επιπλέον πληροφορίες και τα προγράμματα, στην ιστοσελίδα του Κέντρου

https://kedivim.upatras.gr/e-learning/

ή ζητήστε επιπλέον πληροφορίες:

e-mail:kedivim@upatras.gr  τηλ. 2610.99.66.39, 2610.99.66.88