Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2023, 26/09/2023

Ο εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, στις 26 Σεπτεμβρίου, καθιερώθηκε με απόφαση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, στις 6 Δεκεμβρίου 2001, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σκοπός του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών είναι:

  • Η προώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών.
  • Η διατήρηση του γλωσσικού πλούτου της Ευρώπης, η περαιτέρω καλλιέργεια και ανάδειξή του.
  • Η εκμάθηση και άλλων γλωσσών, εκτός των ευρύτερα γνωστών.
  • Η συμπερίληψη των λιγότερο ομιλούμενων γλωσσών στις γλώσσες που μαθαίνουν οι μαθητές, κ.λπ.

 

Το θέμα του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών για το 2023 είναι «Λέμε ΝΑΙ στις γλώσσες».

Και εφέτος, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης, https://edl.ecml.at/ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσαν όσα σχολεία επιθυμούν να λάβουν μέρος στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών, διοργανώντας διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Ξένων Γλωσσών Αχαΐας, Χριστίνα Διπλάρη Σ.Ε. ΠΕ05 και Μαρία Τζώτζου Σ.Ε. ΠΕ06, καθώς και η Σύμβουλος Εκπαίδευσης Αγγλικής Γλώσσας Ηλείας (με περιοχή ευθύνης και τη Δυτική Αχαΐα) Κουζούλη Σοφία Σ.Ε. ΠΕ06, σε συνεργασία με το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας (ΜΕΤ), το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Πατρών, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στην Πάτρα και τον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης της δράσης eTwinning, διοργανώνουμε δράση εορτασμού, με ενεργή εμπλοκή των μαθητών/-τριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η δράση θα υλοποιηθεί την Τρίτη, 26/09/2023, από τις 09:00 έως τις 13:00, στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη σημασία της εκμάθησης των ξένων γλωσσών, της πολυγλωσσίας αλλά και της διατήρησης της γλωσσικής πολυμορφίας, να παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους καθώς επίσης να διασκεδάσουν με ερευνητικά παιχνίδια και δρώμενα.

Επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραμμα της Δράσης.

______________
Για το ΔΞΓ του Πανεπιστημίου Πατρών
Β. Δελλή