Εγγραφή ακαδ. έτους 2020-2021

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, η ηλεκτρονική εγγραφή των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ξεκίνησε την 22.9.2020 και ολοκληρώθηκε την 29.9.2020 στην ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου https://eregister.it.minedu.gov.gr/.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.minedu.gov.gr/rss/46435-22-09-20-ilektroniki-eggrafi-epityxonton-stin-tritovathmia-ekpaidefsi

Ειδικές Κατηγορίες

Καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για κάθε ακαδημαϊκό έτος, υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής υποψηφίων που υπάγονται σε ειδικές κατηγορίες. Οι σχετικές προϋποθέσεις εισαγωγής καθώς και οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, ελέγχου προϋποθέσεων και δικαιολογητικών των υποψηφίων και ο προσδιορισμός του τμήματος εισαγωγής κάθε υποψηφίου αποτελούν αρμοδιότητες των Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://www.minedu.gov.gr/).

Αλλοδαποί-αλλογενείς απόφοιτοι λυκείων εκτός Ε.Ε. και απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.

Για υποψήφιους αυτής της κατηγορίας δεν εφαρμόζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής στο ΥΠΑΙΘ.

Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης

Διακριθέντες σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς

Για την προθεσμία εγγραφής σας στα Τμήματα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ενημερωθείτε στο Δελτίο Τύπου. Επισημαίνεται ότι για τη συγκεκριμένη ειδική κατηγορία δεν εφαρμόζεται η ηλεκτρονική εγγραφή στο ΥΠΑΙΘ.

Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού, τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και Έλληνες αποφοίτοι λυκείων του εξωτερικού

Επιτυχόντες στις επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2020

Η εγγραφή πραγματοποιείται απευθείας στις Γραμματείες των τμημάτων επιτυχίας από 9-10-2020 έως και 14-10-2020 με την προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριου και όσων συμπληρωματικών στοιχείων ζητηθούν.

Αλλοδαποί-αλλογενείς και ομογενείς υπότροφοι του ελληνικού κράτους

Υποψήφιοι/ες με σοβαρές παθήσεις (σε ποσοστό 5%, χωρίς εξετάσεις)

Αθλητές