Ηλεκτρονική εγγραφή ακαδ. έτους 2020-2021

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι πρωτοετείς φοιτητές, μετά την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα ολοκληρώνουν την ηλεκτρονική εγγραφή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Πατρών http://eggrafes.upatras.gr/ κατά το διάστημα 9-16.10.2020 και συμπληρωματικά κατά το διάστημα 19-22.10.2020, ώρα 14.00. Κατά το διάστημα αυτό θα είναι επίσης διαθέσιμο το εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφής του Πανεπιστημίου Πατρών στο σύνδεσμο https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_web_adm_student?sap-language=EL

Για τεχνική υποστήριξη κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών για όλες τις εργάσιμες μέρες κατά το διάστημα ηλεκτρονικής εγγραφής στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών, ώρες 9.00-15.00, είναι διαθέσιμα τα τηλέφωνα: 2610997737 | 2610962632 | 2610962633 | 2610962635 | 2610962636

Τα βασικά δικαιολογητικά που απαιτούνται και πρέπει να αναρτηθούν σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών:

  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό γέννησης
  • Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ
  • 1 φωτογραφία τύπου ταυτότητας

Κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατηγορία και τον τρόπο εισαγωγής του κάθε φοιτητή, απαιτούνται και συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών για την εγγραφή πραγματοποιείται μόνο εξ αποστάσεως, χωρίς φυσική παρουσία στη Γραμματεία του τμήματος εισαγωγής.

H αποστολή των πιστοποιητικών εγγραφής και των κωδικών πρόσβασης μέσω της υπηρεσίας τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών, πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, για την αποφυγή δια ζώσης συνεργασίας των φοιτητών με τις Γραμματείες των τμημάτων εισαγωγής τους. Τα στοιχεία του Προσωπικού Λογαριασμού Χρήστη (UPnet ID) των νεοεισαχθέντων πρωτοετών φοιτητών και οι σχετικές οδηγίες στέλνονται από το Τμήμα Δικτύων στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχουν δηλώσει οι φοιτητές κατά την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω της πλατφόρμας http://eggrafes.upatras.gr. Η αποστολή των UPnet ID στους πρωτοετείς φοιτητές είναι αυτόματη, ωστόσο γίνεται μετά από τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής τους από την Γραμματεία του τμήματός τους.

Οι φοιτητές παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά εγγραφής ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία μετά την παρέλευση 2 ημερών από την οριστικοποίηση της εγγραφής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τους αποδόθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών.