Η Ελλάδα στην εποχή της ψηφιακής διακυβέρνησης, 03/07/2024

Το ΜΠΣ του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογiας του Πανεπιστημiου Πατρών: ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ με την αρωγή των στελεχών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σας προσκαλεί Τετάρτη 3/7/24 ώρα 6μμ στην ψηφιακή ημερίδα με τίτλο :

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Για την παρακολούθηση της ημερίδας μπορείτε να επιλέξετε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://upatras-gr.zoom.us/j/5195710486

Η Ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

 

    ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

«Διακυβέρνηση Κυβερνοασφάλειας: Προειδοποίηση, ανίχνευση και αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων».

Θωμάς Δομπρίδης,

Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ο Στρατηγικός Ρόλος του Κέντρου Διαλειτουργικότητας

Πίπης Ανδρέας

Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικού Τομέα και Δημόσιας Διοίκησης
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ο ρόλος των υποδομών φιλοξενίας συστημάτων στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό (GCloud Services)

Δρ.Α.Μελετίου

Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Κατευθυντήριες αρχές διαμόρφωσης ψηφιακών πολιτικών

Βάσω Τζοβλά

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικού Τομέα Και Δημόσιας Διοίκησης
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ο εναλλακτικός τρόπος εξυπηρέτησης του πολίτη την εποχή του Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Μαριάνθη Ψωμά
Προϊσταμένη Τμήματος Β’- Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης
Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικού Τομέα Και Δημόσιας Διοίκησης
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης